Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Špičkové výsledky pšenic TOBAK, PATRAS, GENIUS v ČR!

Rok 2015 se do zemědělské historie bezesporu zapíše jako další rok rekordních výnosů obilovin. Jistě k tomu významně přispěly příznivé půdně-klimatické podmínky, a co je důležité – rostoucí odbornost českých pěstitelů, kteří jsou stále úspěšnější ve využívání genetického potenciálu odrůd pšenice ozimé SAATEN-UNION.

Výsledky běžných ploch 2015

Výsledky poloprovozních pokusů 2015

Poslední aktualizace dne: 27.8.2015

Dle přehledu množitelských ploch ÚKZÚZ byly v roce 2015 nejmnoženějšími odrůdami v České republice právě pšenice ozimé SAATEN-UNION a to takřka na 25% ploch. Této výměře množitelských ploch odpovídaly i plochy pěstební. Poradenská služba SAATEN-UNION CZ pro Vás opět co nejrychleji posbírala aktuální výsledky ze sklizně běžných ploch, abychom se s Vámi o tyto Vaše / naše úspěchy mohli podělit.

Králem českých polí TOBAK.

TOBAK se právem ujal pomyslné vlády na množitelských plochách roku 2015 a za nejprodávanější odrůdu certifikovaného osiva jej na podzim 2014 označilo 12 ze 14-ti nejvýznamnějších osivářských firmem v ČR množících tuto odrůdu. Důvody jsou zcela zřejmé - rekordních výnosů s odrůdou TOBAK každoročně dosahují pěstitelé po celé České republice. Ne jinak tomu je i ve sklizni 2015.

TOBAK letos opět ukázal své mimořádné přednosti: špičkový výnos a potravinářskou kvalitu. K tabulce s výnosy v praxi asi netřeba dalších komentářů.

GENIUS opět víc než jen obyčejné E.

Historie odrůdy GENIUS na českých polích je většinou již každému známa. Odrůda, která v Německu získala označení E9 (nejvyšší možná pekařská kvalita), v ČR označena jako E+, zaujala české pěstitele natolik, že v roce 2013 i 2014 byla druhou nejmnoženější, v roce 2015 pak třetí. Na běžných plochách tato odrůda prostě šlape. V běžné praxi standardně dosahuje špičkových výnosů na úrovni A pšenic, ovšem s mimořádnou potravinářskou kvalitou. Jedinečnost odrůdy GENIUS tkví také v nenahraditelnosti při pozdních termínech setí. I při setí ve velmi pozdních termínech dosahuje GENIUS vynikajících výnosových a kvalitativních výsledků.

Není plastičtější odrůda na trhu, nežli PATRAS

Mnoho českých farmářů si již 2 roky „na vlastní kůži“ ověřilo, že nejplastičtější a nejtolerantnější odrůdou pšenice ozimé je vynikající odrůda PATRAS. Tato „učebnicová“ klasová pšenice dosahuje mimořádných hodnot HTZ, vynikajících výnosů ve všech půdně-klimatických podmínkách ČR a navíc podobně jako POTENZIAL i odrůda PATRAS „kryje záda“ pěstitelům v ročnících s vysokými srážkami v závěru vegetace. Pádové číslo je vysoké a zejména stabilita pádového čísla je mimořádně vysoká. I to je důvod, proč je PATRAS šestou nejmnoženější odrůdou v ČR v konkurenci více jak 150 množených odrůd.

A zase bylo strašné sucho. Nevadí - máme ATHLON.

Ač na to ATHLON (E) nevypadá, prcek dorůstající max. 80cm, malý klas a vizuálně nepříliš zajímavá odrůda již po několikáté prokázala svou nezastupitelnost v aridních oblastech, na lehčích pozemcích a v suchých ročnících vůbec. Výnos tvoří velmi vysokým počtem „menších“ klasů avšak vysokou HTZ přesahující 48g. Je to jedna z nejzdravějších odrůd, raná, avšak vitální a zelená až do závěru vegetace. Mimořádně zdravý list i klas tak dávají předpoklad vysokých výnosů zrna v kvalitě E. Špičková stres-tolerance, zejména v extrémně suchých podmínkách je důvodem, proč si odrůdu ATHLON (E) oblíbila spousta pěstitelů. ATHLON (E) tak v letošním suchém roce opět prokázal, že se bez něj mnoho pěstitelů neobejde a že je jistotou na tuto odrůdu vsadit.

LAVANTUS do sucha, BROKAT na těžké půdy

Mnoho pěstitelů se potýká se specifickými půdně-klimatickými podmínkami či s extrémy v podobě intenzity pěstování nebo termínů setí. Pro tyto situace je nutné zvolit odrůdy něčím výjimečné, speciální.

BROKAT (A) volí pěstitelé hospodařící na těžkých, mokrých, studených půdách. Pěstitelé s požadavkem na velmi rané termíny setí a pěstitelé volící spíše intenzivní technologii pěstování.

LAVANTUS (A) sejí pěstitelé do suchých, bonitně velmi špatných půd s velmi pozdními termíny setí. Také jej velmi úspěšně pěstují farmáři v extenzivních podmínkách. Ve sklizňovém roce 2015 se opět ukázala přednost odrůdy LAVANTUS (A) a to mimořádná tolerance k suchu.

RUMOR – ranost, sucho, mrazuvzdornost

V suchých oblastech se velmi dobře letos uplatnila středně raná, za to vzrůstná odrůda RUMOR (A). Pěstitelé vyžadující krom kvalitního zrna s A parametry také dostatek slámy ocenili toleranci k zakrácení stébla vlivem sucha. Nadprůměrně odnožující odrůda RUMOR (A) si poradila se suchem již na jaře, kdy neztrácela odnože i v přehoustlých porostech. Velmi rychle naplnila klasy a pěstitelům poskytla zrno v raných termínech sklizně.