Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2020 - náhled
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog PODZIM 2019
Zobrazit vše

Špičkové výsledky pšenic TOBAK, PATRAS, GENIUS v ČR!

Rok 2015 se do zemědělské historie bezesporu zapíše jako další rok rekordních výnosů obilovin. Jistě k tomu významně přispěly příznivé půdně-klimatické podmínky, a co je důležité – rostoucí odbornost českých pěstitelů, kteří jsou stále úspěšnější ve využívání genetického potenciálu odrůd pšenice ozimé SAATEN-UNION.

Výsledky běžných ploch 2015

Výsledky poloprovozních pokusů 2015

Poslední aktualizace dne: 27.8.2015

Dle přehledu množitelských ploch ÚKZÚZ byly v roce 2015 nejmnoženějšími odrůdami v České republice právě pšenice ozimé SAATEN-UNION a to takřka na 25% ploch. Této výměře množitelských ploch odpovídaly i plochy pěstební. Poradenská služba SAATEN-UNION CZ pro Vás opět co nejrychleji posbírala aktuální výsledky ze sklizně běžných ploch, abychom se s Vámi o tyto Vaše / naše úspěchy mohli podělit.

Králem českých polí TOBAK.

TOBAK se právem ujal pomyslné vlády na množitelských plochách roku 2015 a za nejprodávanější odrůdu certifikovaného osiva jej na podzim 2014 označilo 12 ze 14-ti nejvýznamnějších osivářských firmem v ČR množících tuto odrůdu. Důvody jsou zcela zřejmé - rekordních výnosů s odrůdou TOBAK každoročně dosahují pěstitelé po celé České republice. Ne jinak tomu je i ve sklizni 2015.

TOBAK letos opět ukázal své mimořádné přednosti: špičkový výnos a potravinářskou kvalitu. K tabulce s výnosy v praxi asi netřeba dalších komentářů.

GENIUS opět víc než jen obyčejné E.

Historie odrůdy GENIUS na českých polích je většinou již každému známa. Odrůda, která v Německu získala označení E9 (nejvyšší možná pekařská kvalita), v ČR označena jako E+, zaujala české pěstitele natolik, že v roce 2013 i 2014 byla druhou nejmnoženější, v roce 2015 pak třetí. Na běžných plochách tato odrůda prostě šlape. V běžné praxi standardně dosahuje špičkových výnosů na úrovni A pšenic, ovšem s mimořádnou potravinářskou kvalitou. Jedinečnost odrůdy GENIUS tkví také v nenahraditelnosti při pozdních termínech setí. I při setí ve velmi pozdních termínech dosahuje GENIUS vynikajících výnosových a kvalitativních výsledků.

Není plastičtější odrůda na trhu, nežli PATRAS

Mnoho českých farmářů si již 2 roky „na vlastní kůži“ ověřilo, že nejplastičtější a nejtolerantnější odrůdou pšenice ozimé je vynikající odrůda PATRAS. Tato „učebnicová“ klasová pšenice dosahuje mimořádných hodnot HTZ, vynikajících výnosů ve všech půdně-klimatických podmínkách ČR a navíc podobně jako POTENZIAL i odrůda PATRAS „kryje záda“ pěstitelům v ročnících s vysokými srážkami v závěru vegetace. Pádové číslo je vysoké a zejména stabilita pádového čísla je mimořádně vysoká. I to je důvod, proč je PATRAS šestou nejmnoženější odrůdou v ČR v konkurenci více jak 150 množených odrůd.

A zase bylo strašné sucho. Nevadí - máme ATHLON.

Ač na to ATHLON (E) nevypadá, prcek dorůstající max. 80cm, malý klas a vizuálně nepříliš zajímavá odrůda již po několikáté prokázala svou nezastupitelnost v aridních oblastech, na lehčích pozemcích a v suchých ročnících vůbec. Výnos tvoří velmi vysokým počtem „menších“ klasů avšak vysokou HTZ přesahující 48g. Je to jedna z nejzdravějších odrůd, raná, avšak vitální a zelená až do závěru vegetace. Mimořádně zdravý list i klas tak dávají předpoklad vysokých výnosů zrna v kvalitě E. Špičková stres-tolerance, zejména v extrémně suchých podmínkách je důvodem, proč si odrůdu ATHLON (E) oblíbila spousta pěstitelů. ATHLON (E) tak v letošním suchém roce opět prokázal, že se bez něj mnoho pěstitelů neobejde a že je jistotou na tuto odrůdu vsadit.

LAVANTUS do sucha, BROKAT na těžké půdy

Mnoho pěstitelů se potýká se specifickými půdně-klimatickými podmínkami či s extrémy v podobě intenzity pěstování nebo termínů setí. Pro tyto situace je nutné zvolit odrůdy něčím výjimečné, speciální.

BROKAT (A) volí pěstitelé hospodařící na těžkých, mokrých, studených půdách. Pěstitelé s požadavkem na velmi rané termíny setí a pěstitelé volící spíše intenzivní technologii pěstování.

LAVANTUS (A) sejí pěstitelé do suchých, bonitně velmi špatných půd s velmi pozdními termíny setí. Také jej velmi úspěšně pěstují farmáři v extenzivních podmínkách. Ve sklizňovém roce 2015 se opět ukázala přednost odrůdy LAVANTUS (A) a to mimořádná tolerance k suchu.

RUMOR – ranost, sucho, mrazuvzdornost

V suchých oblastech se velmi dobře letos uplatnila středně raná, za to vzrůstná odrůda RUMOR (A). Pěstitelé vyžadující krom kvalitního zrna s A parametry také dostatek slámy ocenili toleranci k zakrácení stébla vlivem sucha. Nadprůměrně odnožující odrůda RUMOR (A) si poradila se suchem již na jaře, kdy neztrácela odnože i v přehoustlých porostech. Velmi rychle naplnila klasy a pěstitelům poskytla zrno v raných termínech sklizně.