Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Veřejná sklizeň hybridů kukuřice v Táboře

V letošním roce proběhla na pozemcích školního statku VOŠ a SZeŠ v Táboře-Měšicích veřejná sklizeň raných a velmi raných hybridů kukuřice, které jsou zde pěstovány společně s odrůdami obilnin a řepek v rámci polních poloprovozních pokusů společností SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o.

Obě společnosti zde v rámci dlouhodobé spolupráce se školou testují své portfolio plodin v podmínkách přechodu Středočeské pahorkatiny v Českomoravskou vrchovinu v nadmořské výšce kolem 437 m.n.m. Pro zemědělskou veřejnost, školu a studenty představuje tato dlouhodobá spolupráce možnost vidět široký sortiment odrůd kukuřice, obilnin i řepky v praxi. Za účelem prezentace nových odrůd jsou zde každoročně pořádány polní dny např. Zemská výstava v Táboře, která se pravidelně uskutečňuje v průběhu měsíce června.

Sklizeň poloprovozních pokusů hybridů kukuřice na školním statku VOŠ a SZeŠ v Táboře (22. 9. 2020)

Sklizeň poloprovozních pokusů hybridů kukuřice na školním statku VOŠ a SZeŠ v Táboře (22. 9. 2020)

Sklizeň kukuřice proběhla 22. září 2020 na pokusných parcelách školního statku a přinesla potvrzení skvělých výnosových i kvalitativních výsledků hybridů kukuřice SAATEN-UNION. Na prvním místě ve výnosu siláže se umístila odrůda KORYNT S230/Z240 s konečným výnosem 46 t/ha. Obsah sušiny činil 33 % a obsah škrobu 35 %. Tato odrůda potvrdila mimořádné spojení nejvyšší kvality siláže s vysokým výnosem a pro krmné účely má rovněž nejlepší stravitelnost, a to vzhledem k tomu, že poskytuje rovněž velmi vysoký podíl zrna v siláži. KORYNT je zářnou ukázkou šlechtitelského úsilí o posunutí možností genetiky rostlin vpřed. KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost. KORYNT je registrován v ČR na siláž i na zrno. Vzhledem ke špičkovému výnosu zrna a středně vysokému vzrůstu je siláž z KORYNTu s velmi vysokým podílem zrna. Stravitelnost organické hmoty je na vysoké úrovni (ELOS 69,6 %, IVDOM 73,8 %) při středně vysoké stravitelnosti vlákniny (DINAG 49,3 %). Navíc KORYNT vykazuje velmi silný STAY GREEN efekt (9,0), který výrazně prodlužuje sklizňové okno a zajišťuje tak stálost kvality také v průběhu suchých let. KORYNT je typem zrna mezityp s výborným dozrněním palic a vysokou odolností fusariu (8,3). Díky velmi rychlému počátečnímu vývoji (7,7) dokáže KORYNT utéct přísuškům v průběhu vegetačního růstu.

Ing Dana Petříčková, Agrochov Dynin (okr. CB): “Po zkušenostech z minulých let byl pro nás KORYNT příjemným překvapením. Poskytnul nám totiž v roce 2020 úctyhodný výnos 46 t/ha silážní hmoty při obsahu sušiny 33 %.”

Ing Dana Petříčková, Agrochov Dynin (okr. CB): “Po zkušenostech z minulých let byl pro nás KORYNT příjemným překvapením. Poskytnul nám totiž v roce 2020 úctyhodný výnos 46 t/ha silážní hmoty při obsahu sušiny 33 %.”

Odrůda KORYNT rovněž potvrzuje svoji neuvěřitelnou plasticitu a vyrovnanost výsledků při sklizních v různých zemědělských podnicích. Například v Jihočeském kraji se o tom přesvědčila Ing. Dana Petříčková ze společnosti Agrochov Dynín. „Po zkušenostech z minulých let byl pro nás KORYNT příjemným překvapením. V roce 2020 jsme sklidili úctyhodných 46 t silážní hmoty z ha při obsahu sušiny 33 %.“ Viktor Mačura poradce společnosti SAATEN-UNION pro Jihočeský region, v rámci své poradenské činnosti ve svém regionu navštívil řadu zemědělských podniků. „KORYNT vykazuje vynikající vyrovnanosti rostlin v různých podmínkách pěstování z hlediska půdního druhu, nadmořské výšky a technologie pěstování. Palice KORYNTu jsou fantasticky dozrněné a velikostně vyrovnané. Tento hybrid vykazuje špičkovou adaptabilitu.“.

Fantastická vyrovnanost palic hybridu KORYNT odebraných na různých zemědělských podnicích hospodařících na různých půdách, v různých nadmořských výškách i při různé intenzitě hospodaření.

Fantastická vyrovnanost palic hybridu KORYNT odebraných na různých zemědělských podnicích hospodařících na různých půdách, v různých nadmořských výškách i při různé intenzitě hospodaření.

Ze vzrůstných silážních hybridů vhodných pro krmné účely a také pro bioplynové stanice se nejlépe umístily hybridy SULANO S210 a NEUTRINO S240/Z240.

SULANO DS0419A je dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký výnos vysoce kvalitní hmoty. Výnos siláže zajišťují velmi vysoké rostliny v kombinaci s mohutnými, skvěle dozrněnými palicemi typu zrna flint až mezityp. SULANO DS0419A disponuje vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je vysoká, odolnost k jarnímu chladu je rovněž velmi vysoká. Je to univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu a pro bioplynové stanice. Siláž z hybridu SULANO DS0419A je s vysokým až velmi vysokým obsahem škrobu a o vysoké stravitelnosti. Navíc je SULANO DS0419A prověřeným hybridem při pěstování po senážním žitu.

NEUTRINO zajišťuje špičkové výnosy silážní hmoty při vynikajících agronomických vlastnostech. Nová genetika je u hybridu NEUTRINO zosobněna vysokou adaptabilitou různým půdním podmínkám a strestolerancí. NEUTRINO je velmi vzrůstným plastickým hybridem vhodným v závislosti na půdně-klimatických podmínkách jak do intenzivních, tak do extenzivních technologií pěstování. Hybrid je vhodný jak na lehké půdy, tak na těžké půdy s vysokou odolností chladu v průběhu počátečního vývoje a s vysokou odolností přísuškům v průběhu vegetace.