Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Odolný proti porůstání v klasu.
  • Stabilně vysoký výnos
  • Stres-tolerance
  • Odolný proti porůstání v klasu
POPIS ODRŮDY
Středně rané až polopozdní populační žito s dobrou zimovzdorností, nízkého až středního vzrůstu s dobrou odolností poléhání. Stabilně si drží dobrý zdravotní stav.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
MATADOR je velmi plastická odrůda žita, vhodná do všech výrobních oblastí pěstování. Odrůda disponuje dobrou zimovzdorností.

MATADOR JAKO OPYLOVAČ
Již několikrát bylo ověřeno, že MATADOR významně zvyšuje výnos hybridních žit. Ať už to byly hybridy starší generace např. RAPID a APART, či jiné konkurenční staré hybridy, které tvořily málo pylu nebo i novější více prášivé hybridy ASKARI a FUGATO. Nová generace špičkových hybridů SU SANTINI a SU STAKKATO, u kterých již je zaručeno vysoké prášení pylu si vystačí s nabídkou pylu sama. Přimíchání 10 % osiva MATADORu k hybridnímu osivu či obsev plochy MATADORem významně zvyšuje jistotu opylení v nepříznivých klimatických podmínkách. Velmi významně tak zvyšuje výnos zrna.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
stabilně vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná
Rez travní

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Sušší oblast 15. 9. – 10. 10.
Vlhčí oblast 20. 9. – 15. 10.

Výsevek
Rané setí
280 – 330 zrn/m2
Optimální podmínky
330 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. - hlavní odnožování) 80 – 90 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,0 l/ha
EC 32 (sloupkování, 2.kolénko) 0,3l CCC+ 0,2l Trinexapac ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 39 – 49 kombinovaný přípravek
(Nutno zohlednit infekční tlak)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.