Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůdGPS specialista pro celou ČR.
  • Mimořádný výnos GPS
  • Špičkové výsledky v extenzivním pěstování
  • Hybrid se supervýkonem i v „nejdrsnějších“ podmínkách s minimem vstupů
POPIS HYBRIDU
Středně vzrůstný až vyšší hybrid se špičkovým výnosem hmoty, časným metáním a rychlejším ukládáním zásobních látek do zrna. SU PHÖNIX byl vyšlechtěn pro zajištění maxima GPS hmoty pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Při výrobě krmiva pro „betonovou krávu“ provozovatel BPS potřebuje vyprodukovat maximum hmoty s co možná nejnižšími náklady. Hybrid SU PHÖNIX tyto požadavky jednoznačně splňuje. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání má jako jediný vynikající výsledky i v technologiích s nižšími vstupy a v horších podmínkách pěstování. Pěstiteli zajišťuje maximum hmoty i v nepříznivých půdně-klimatických podmínkách.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
mimořádně rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
mimořádně rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový výnos GPS, zejména v neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
180 – 220 zrn/m2
Optimální podmínky
220 – 250 zrn/m2
Pozdní setí
250 – 300 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 – 39 (sloupkování) 20 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
ne

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
ne

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
graf SU PHONIX.jpg
graf SU PHONIX.jpg
SU Phönix - výnos hmoty
© Výsledky tříletého zkoušení GPS (2009 – 2011), BSA Německo