Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůdGPS specialista pro celou ČR.
  • Mimořádný výnos GPS
  • Špičkové výsledky v extenzivním pěstování
  • Hybrid se supervýkonem i v „nejdrsnějších“ podmínkách s minimem vstupů
POPIS HYBRIDU
Středně vzrůstný až vyšší hybrid se špičkovým výnosem hmoty, časným metáním a rychlejším ukládáním zásobních látek do zrna. SU PHÖNIX byl vyšlechtěn pro zajištění maxima GPS hmoty pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Při výrobě krmiva pro „betonovou krávu“ provozovatel BPS potřebuje vyprodukovat maximum hmoty s co možná nejnižšími náklady. Hybrid SU PHÖNIX tyto požadavky jednoznačně splňuje. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání má jako jediný vynikající výsledky i v technologiích s nižšími vstupy a v horších podmínkách pěstování. Pěstiteli zajišťuje maximum hmoty i v nepříznivých půdně-klimatických podmínkách.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
mimořádně rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
mimořádně rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový výnos GPS, zejména v neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
180 – 220 zrn/m2
Optimální podmínky
220 – 250 zrn/m2
Pozdní setí
250 – 300 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 – 39 (sloupkování) 20 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
ne

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
ne

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
graf SU PHONIX.jpg
graf SU PHONIX.jpg
SU Phönix - výnos hmoty
© Výsledky tříletého zkoušení GPS (2009 – 2011), BSA Německo