Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog SÓJA 2022
Katalog JARO 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

JOHANNA Šestiřadý


Ozimák s mimořádnou HTZ.
  • Špičkový výnos zrna
  • Mimořádná HTZ nad 52g
  • Výborná reakce na intenzitu
  • Vysoká odolnost proti poléhání (7,9)
POPIS ODRŮDY
Polopozdní "ozimák" se špičkovým výnosem, mimořádnou HTZ a nejvyšším podílem předního zrna nad 95 %. Díky velmi dobré odolnosti proti poléhání lze porost JOHANNY "našlapat".

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
JOHANNA je plastická odrůda, výborně reaguje na intenzivní vstupy. Pro špičkové výsledky postačuje 600–650 klasů, proto výsevek 2,8–3,2 MKS je dostačující. Velmi vhodné je podzimní ošetření 0,6 l CCC s 10 kg močoviny ve fázi 4 listů. Na jaře JOHANNA výrazně reaguje na rozdělení produkční dávky N v EC 30 a pak EC 32 navýšením počtu zrn v klase.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování)
EC 32 (druhé kolénko)
40 – 50 kg N/ha
30 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 – 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
JOHANNA – Špičkový výnos zrna i vysoká HTZ
JOHANNA – Špičkový výnos zrna i vysoká HTZ

© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015, Podklady k registraci 2012–14