Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

TRAVIRA Šestiřadý


100% rezistence vůči virové zakrslosti ječmene.
  • 100% rezistence vůči virové zakrslosti ječmene
  • 100% rezistence k žluté virové mozajce ječmene
  • Vysoká mrazuvzdornost (zima 2011/12 – 7,3)
POPIS ODRŮDY
Středně raná víceřadá odrůda ječmene ozimého dosahující stabilních výnosů a středně velkého zdravého zrna díky vyváženému dobrému zdravotnímu stavu, velmi dobré toleranci k negativním půdně-klimatickým podmínkám.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu TRAVIRA lze pěstovat ve všech pěstebních oblastech. Nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky, avšak TRAVIRU by měli do svého portfolia jednoznačně zařadit pěstitelé, kteří se setkávají s menším či větším výskytem virové zakrslosti ječmene. TRAVIRA je jistotou zdárného výnosu i díky vysoké mrazuvzdornosti.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
středně vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Plíseň sněžná
Fusaria klasu

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
330 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Standardní ošetření dle infekčního tlaku ročníku je doporučeno.

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Travira rezistence zakrslosti
Travira rezistence zakrslosti
Máte problémy s virovou zakrslostí? Řešením je pouze Vaše TRAVIRA!
Travira
Travira
Travira vs. odrůda bez rezistence