Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HENRIETTE Šestiřadý


Specialista na těžké, mokré a studené půdy.
  • Vysoký stabilní výnos zrna
  • Vysoká HTZ
  • Velmi vysoký podíl předního zrna
  • Špičková zimovzdornost
POPIS ODRŮDY
Raná šestiřadá odrůda
ječmene ozimého dosahující vysokých a zejména stabilních výnosů zrna v ošetřené i neošetřené variantě. HENRIETTE je nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Předností je zejména mimořádná zimovzdornost a velmi vysoká odolnost k plísni sněžné. Jedná se o typický vysoko „hátezetkový“ ječmen (49 g) se špičkovým podílem předního zrna (93 %). HENRIETTE má střední odnožovací schopnost, ovšem jarní start a regenerace po zimě je velmi rychlá.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
Chladné, těžší a vlhčí půdy, severní expozice, nebezpečí vymrzání, případně nebezpečí výskytu plísně sněžné pod dlouhotrvající těžkou a mokrou sněhovou pokrývkou jsou negativní faktory při pěstování ozimého ječmene. Tyto podmínky odrůda HENRIETTE zvládá ze všech odrůd nejlépe.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý, na jaře velmi rychlý nástup do vegetace/střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý, na jaře velmi rychlý nástup do vegetace/střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Plíseň sněžná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 10. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
350 – 370 zrn/m2
Pozdní setí
370 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Praporcový list (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
S ohledem na dobrou odolnost odrůdy k většině významných chorob je třeba zvážit rentabilitu a počet fungicidního ošetření. V ročnících s běžným infekčním tlakem postačí jeden širokospektrální fungicid ochraňující praporcový list a klas. Aplikace je tedy vhodná dle ročníku v průběhu sloupkování až praskání pochvy.

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.