Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SYLVA Šestiřadý


Nejuniverzálnější mimořádně zdravý ječmen.
  • Vysoký stabilní výnos zrna
  • Velmi vysoká HTZ
  • Velmi vysoký podíl předního zrna
  • Naprostá univerzálnost / nejplastičtější odrůda sortimentu
POPIS ODRŮDY
Středně raná
šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosahující vysokých výnosů. SYLVA prokazuje vysokou odolnost proti poléhání 7,6. Předností je vysoká zimovzdornost a bezkonkurenční zdravotní stav. SYLVA je vysoko„hátezetkový“ ječmen (51 g) se špičkovým podílem předního zrna (93 %). SYLVA má střední odnožovací schopnost.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu SYLVA lze považovat za jeden z nejzdravějších ječmenů v nabízeném sortimentu. Stejně tak pěstitelé mohou využít naprostou univerzálnost a mimořádnou plastičnost.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní - sloupkování
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Plíseň sněžná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 10. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 10. 9. – 30. 9.
BVO 5. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
320 – 370 zrn/m2
Pozdní setí
370 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Praporcový list (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
SYLVA je v současnosti zřejmě nejzdravější odrůda nabízeného sortimentu. Fungicidní ošetření je na zvážení dle míry infekčního tlaku. Ekonomicky rentabilní je tak při velmi vysoké intenzitě, nevhodném ročníku a v kombinaci s ošetřením zejména praporcového listu a klasu.

Vhodnost po obilovině
ano (++++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.