Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog SÓJA 2022
Katalog JARO 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

TITUS Šestiřadý


To je výnos, výnos a zase výnos.
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoký výnos slámy (nejvzrůstnější odrůda – 100 cm)
  • Vysoká odolnost proti poléhání (7,8)
  • Zdravý list i klas
POPIS ODRŮDY
Charakteristika novinky TITUS je velmi jednoduchá: Mimořádný výnos zrna s vysokou HTZ, vysoký vzrůst, ale velmi vysoká odolnost proti poléhání a dobrý až velmi dobrý zdravotní stav.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TITUS je velmi plastická odrůda s vynikajícími výsledky v Rakousku, Německu, Polsku a v České republice. Nemá vyhraněné nároky na pěstování. TITUS je určen pro středně intenzivní až intenzivní technologie. Ocení ho zejména fi rmy vyžadující kromě špičkového výnosu zrna i vysoký výnos slámy. I při své úctyhodné výšce 100 cm je TITUS vyzbrojen velmi vysokou odolností proti poléhání (7,8 – průměr za 3 roky zkoušení).

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový (110,3 % na kontrolu – 3 letý průměr registrace)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Plíseň sněžná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
TITUS_graf.png
TITUS_graf.png
TITUS - výborné výsledky i bez ošetření
© ÚKZÚZ Brno 2012 – 2014, Výnos zrna (t/ha), neošetřená varianta.