Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

TITUS Šestiřadý


To je výnos, výnos a zase výnos.
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoký výnos slámy (nejvzrůstnější odrůda – 100 cm)
  • Vysoká odolnost proti poléhání (7,8)
  • Zdravý list i klas
POPIS ODRŮDY
Charakteristika novinky TITUS je velmi jednoduchá: Mimořádný výnos zrna s vysokou HTZ, vysoký vzrůst, ale velmi vysoká odolnost proti poléhání a dobrý až velmi dobrý zdravotní stav.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TITUS je velmi plastická odrůda s vynikajícími výsledky v Rakousku, Německu, Polsku a v České republice. Nemá vyhraněné nároky na pěstování. TITUS je určen pro středně intenzivní až intenzivní technologie. Ocení ho zejména fi rmy vyžadující kromě špičkového výnosu zrna i vysoký výnos slámy. I při své úctyhodné výšce 100 cm je TITUS vyzbrojen velmi vysokou odolností proti poléhání (7,8 – průměr za 3 roky zkoušení).

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový (110,3 % na kontrolu – 3 letý průměr registrace)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Plíseň sněžná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
TITUS_graf.png
TITUS_graf.png
TITUS - výborné výsledky i bez ošetření
© ÚKZÚZ Brno 2012 – 2014, Výnos zrna (t/ha), neošetřená varianta.