Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Pekařská pšenice pro rekordní výnosy.
  • AZOL FREE odrůda
  • Odrůda pro intenzivní technologie
  • Klasová odrůda
  • Vysoká stres-odolnost
  • Vysoká odolnost proti poléhání
POPIS ODRŮDY
ATUAN je polopozdní pekařská pšenice nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a delším klasem s vysokým počtem klasů na m2. ATUAN má střední odnožovací schopnost. Vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATUAN je odrůda s podobnými růstovými vlastnostmi jako TOBAK. Velmi dobře reaguje na vyšší dávky dusíku jak v produkčním, tak i v kvalitativním hnojení. Při rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace tvoří ATUAN v klase vyšší počet zrn. Díky velmi dobré odolnosti proti poléhání se netřeba obávat rizika polehnutí i na vlhčích a živinově bohatších lokalitách. ATUAN lze sít po obilovinách i kukuřici.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
ATUAN velmi výrazně reaguje na vyšší intenzitu hnojení rekordními výnosy
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
B

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
250 zrn/m2
Optimální podmínky
250 – 300 zrn/m2
Pozdní setí
300 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
180 – 220 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 65 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 65 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 45 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do1,2 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 32 – 35

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
ATUAN – rekordní výnosy v intenzitě
ATUAN – rekordní výnosy v intenzitě

© Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, ošetřená varianta, průměr všech výrobních oblastí, Výnos zrna v %, základní sortiment 2015–2017