Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Středně rané a velmi výnosné "Áčko".
  • AZOL FREE odrůda
  • Velmi vysoké stabilní výnosy zrna
  • Výborné pekařské parametry
  • Vysoká stres-odolnost
  • Výtečné zdraví
POPIS ODRŮDY
CHIRON je středně raná unikátní odrůda s typickým projevem univerzálnosti a mimořádnou plastičností. Je to nadčasová odrůda. Díky dobrému zdraví listu i klasu je CHIRON připraven na brzký nástup restrikcí a omezení pesticidů nařízených EU. CHIRON je navíc připraven na probíhající klimatické změny. Je odrůdou velmi dobře tolerující přísušky, lehčí až písčité půdy, velmi dobře však toleruje i těžké a jílovité pozemky. Zimovzdornost i mrazuvzdornost jsou na výborné úrovni. Odolnost proti poléhání je střední až vyšší. Všechny významné potravinářské parametry, které se zohledňují při výkupu potravinářské pšenice odpovídají u odrůdy CHIRON stabilně kategorii A či E. Předností je zejména vysoké a stabilní pádové číslo, dobrá objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CHIRON je velmi plastickou odrůdou, které nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Díky výtečnému zdraví a stres odolnosti, mohou tuto odrůdu pěstovat i farmáři v horších půdních podmínkách. Jedinečnou výhodou odrůdy CHIRON je zdravá listová plocha a vysoká odolnost k fuzariím v klase, což jistě ocení každý pěstitel, který má za cíl omezení fungicidních vstupů při pěstování potravinářské pšenice. Velkou předností je u odrůdy CHIRON také vysoká mrazuvzdornost. CHIRON je mezinárodní odrůdou, od které se očekává výrazný nárůst na trhu v Německu, České republice a na Slovensku.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký v ošetřené, velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (25 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 l
trinexapac. Ethyl nebo v EC 33 pouze
0,5 l mepiquat + prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.