Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Středně rané a velmi výnosné "Áčko".
  • AZOL FREE odrůda
  • Velmi vysoké stabilní výnosy zrna
  • Výborné pekařské parametry
  • Vysoká stres-odolnost
  • Výtečné zdraví
POPIS ODRŮDY
CHIRON je středně raná unikátní odrůda s typickým projevem univerzálnosti a mimořádnou plastičností. Je to nadčasová odrůda. Díky dobrému zdraví listu i klasu je CHIRON připraven na brzký nástup restrikcí a omezení pesticidů nařízených EU. CHIRON je navíc připraven na probíhající klimatické změny. Je odrůdou velmi dobře tolerující přísušky, lehčí až písčité půdy, velmi dobře však toleruje i těžké a jílovité pozemky. Zimovzdornost i mrazuvzdornost jsou na výborné úrovni. Odolnost proti poléhání je střední až vyšší. Všechny významné potravinářské parametry, které se zohledňují při výkupu potravinářské pšenice odpovídají u odrůdy CHIRON stabilně kategorii A či E. Předností je zejména vysoké a stabilní pádové číslo, dobrá objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CHIRON je velmi plastickou odrůdou, které nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Díky výtečnému zdraví a stres odolnosti, mohou tuto odrůdu pěstovat i farmáři v horších půdních podmínkách. Jedinečnou výhodou odrůdy CHIRON je zdravá listová plocha a vysoká odolnost k fuzariím v klase, což jistě ocení každý pěstitel, který má za cíl omezení fungicidních vstupů při pěstování potravinářské pšenice. Velkou předností je u odrůdy CHIRON také vysoká mrazuvzdornost. CHIRON je mezinárodní odrůdou, od které se očekává výrazný nárůst na trhu v Německu, České republice a na Slovensku.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký v ošetřené, velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (25 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 l
trinexapac. Ethyl nebo v EC 33 pouze
0,5 l mepiquat + prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.