Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Jednoduše rekordní.
  • Mimořádné výnosy zdravého zrna
  • Vysoká stabilita pekařské kvality
  • Špičkové zdraví
  • Mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
RIVERO je polopozdní odrůda se stabilními hodnotami pekařské kvality A či E u výkupních parametrů (pádové číslo, obsah NL, objemová hmotnost). Disponuje jedinečnou kombinací špičkového výnosu zrna, výborného zdraví, jistotou v přezimování a plastičností. Zejména díky toleranci k sušším podmínkám si udržuje výborné výnosové výsledky i v aridnějších oblastech pěstování.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Pro úspěšné pěstování odrůdy RIVERO je vhodné zakládat porost ve středních až pozdnějších termínech setí pro danou oblast a udržet jej s počtem 250–300 jedinců/m2 při 1–2 plnohodnotných odnoží. V raných termínech setí je třeba výsevek snížit až na 2,8 MKS. RIVERO patří k odrůdám s výraznou reakcí na podzimní ošetření CCC 0,5 l/ha ve fázi 4–5 list. Tím si pěstitel zajistí špičkový porost plně vyvinutých rostlin se silným kořenovým systémem a dvěmi odnožemi již před zimou. Díky výbornému zdraví a velmi dobré odolnosti proti poléhání lze RIVERO pěstovat i v extenzivnějším režimu. Na druhé straně RIVERO velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. I při vysoké intenzitě může pěstitel u odrůdy RIVERO ušetřit na fungicidu či regulátoru růstu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
Všechny významné potravinářské parametry, které se zohledňují při výkupu potravinářské pšenice, odpovídají stabilně kategorii A či E.

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října (střední až pozdnější termíny dle oblasti)

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2
Velmi pozdní termíny setí
380 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 40 kg N/ha (25 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,2 - 1,5l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 pouze 0,3 l
trinexapac. Ethyl nebo v EC 32 pouze
0,5 l mepiguat prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
RIVERO – výnosné i bez ošetření
RIVERO – výnosné i bez ošetření
RIVERO – výnosné i bez ošetření
© Zdroj: ÚKZÚZ Brno, odrůdy ve zkouškách, výnos zrna 2013-2015, neošetřeno
RIVERO – excelentní zdravotní stav
RIVERO – excelentní zdravotní stav
RIVERO – excelentní zdravotní stav
© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013–2015. K-Elan, Vanessa, Seladon
Špičkové výnosy RIVERA v praxi 2016
Špičkové výnosy RIVERA v praxi 2016