Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Jednoduše rekordní.
  • Mimořádné výnosy zdravého zrna
  • Vysoká stabilita pekařské kvality
  • Špičkové zdraví
  • Mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
RIVERO je polopozdní odrůda se stabilními hodnotami pekařské kvality A či E u výkupních parametrů (pádové číslo, obsah NL, objemová hmotnost). Disponuje jedinečnou kombinací špičkového výnosu zrna, výborného zdraví, jistotou v přezimování a plastičností. Zejména díky toleranci k sušším podmínkám si udržuje výborné výnosové výsledky i v aridnějších oblastech pěstování.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Pro úspěšné pěstování odrůdy RIVERO je vhodné zakládat porost ve středních až pozdnějších termínech setí pro danou oblast a udržet jej s počtem 250–300 jedinců/m2 při 1–2 plnohodnotných odnoží. V raných termínech setí je třeba výsevek snížit až na 2,8 MKS. RIVERO patří k odrůdám s výraznou reakcí na podzimní ošetření CCC 0,5 l/ha ve fázi 4–5 list. Tím si pěstitel zajistí špičkový porost plně vyvinutých rostlin se silným kořenovým systémem a dvěmi odnožemi již před zimou. Díky výbornému zdraví a velmi dobré odolnosti proti poléhání lze RIVERO pěstovat i v extenzivnějším režimu. Na druhé straně RIVERO velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. I při vysoké intenzitě může pěstitel u odrůdy RIVERO ušetřit na fungicidu či regulátoru růstu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
Všechny významné potravinářské parametry, které se zohledňují při výkupu potravinářské pšenice, odpovídají stabilně kategorii A či E.

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října (střední až pozdnější termíny dle oblasti)

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2
Velmi pozdní termíny setí
380 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 40 kg N/ha (25 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,2 - 1,5l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 pouze 0,3 l
trinexapac. Ethyl nebo v EC 32 pouze
0,5 l mepiguat prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
RIVERO – výnosné i bez ošetření
RIVERO – výnosné i bez ošetření
RIVERO – výnosné i bez ošetření
© Zdroj: ÚKZÚZ Brno, odrůdy ve zkouškách, výnos zrna 2013-2015, neošetřeno
RIVERO – excelentní zdravotní stav
RIVERO – excelentní zdravotní stav
RIVERO – excelentní zdravotní stav
© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013–2015. K-Elan, Vanessa, Seladon
Špičkové výnosy RIVERA v praxi 2016
Špičkové výnosy RIVERA v praxi 2016