Bonus na kukuřice
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Katalog JARO 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYPOCAMP C, K


Robustní hybrid v sušenkové kvalitě.
  • Pečivárenská odrůda se stabilní sušenkovou kvalitou
  • Dobrá odolnost fuzáriím a rzím
  • Stabilní výnos i na horších polích
POPIS HYBRIDU
HYPOCAMP je polopozdní hybrid s velice stabilními parametry kvality pro pečivárenské využití a stabilním výnosem. Jeho předností je dobrá odolnost poléhání a nadstandardní odolnost vůči listovým chorobám, zejména vůči rzi plevové a pšeničné a výborná odolnost vůči fuzáriím v klase. HYPOCAMP je proto vhodný i do technologií s nižší intenzitou ošetřování fungicidními přípravky. Dobře snáší i pozdnější termíny setí.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Nenáročný hybrid HYPOCAMP je vhodný i do méně intenzivních technologií. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplodině, dobré výsledky má i po obilnině. Pro dosažení odpovídající kvality jej doporučujeme na bonitně střední až lepší půdy, nicméně má stabilní výnosy i na lehčích a problematičtějších půdách. Termín setí je od poloviny září, s výsevkem od 120 zrn/m2, v chladnějších oblastech, při pozdnějším setí nebo nevhodných půdních podmínkách, doporučujeme 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí ošetření proti křísům. V podzimním období lze řidší porosty podpořit dávkou N (20–40 kg/ha) a aplikovat CCC, pro podporu odnožování a lepší podzimní vývoj lze přidat k postřiku mangan v dávce 250–500 g/ha. Na jaře doporučujeme časné přihnojení nitrátovou formou dusíku. HYPOCAMP má vysokou odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména proti rzem, braničnatkám a fuzáriím. Ošetřování proto provádějte s ohledem na pěstební technologii a infekční tlak s cílem posunout širokospektrální fungicid pro ochranu praporcového listu (a klasu) do pozdnějších fází porostu. HYPOCAMP má dobrou odolnost poléhání, pro morforegulaci volte spíše nižší dávky přípravků. Má dobré využití dusíku, a proto pro dosažení nižších NL v zrně můžete ponížit celkovou dávku N, vynechat pozdní produkční a kvalitativní dávku hnojení a soustředit se na časnější jarní aplikace zaměřené na tvorbu výnosu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Specifická kvalita pro sušenky a oplatky. NL=11%, pádové číslo 220 s, OH 780-800 g/l, P/L <0,5, W 110-150, vaznost vody 52-55%

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.