Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYPOCAMP C, K


Robustní hybrid v sušenkové kvalitě.
  • Pečivárenská odrůda se stabilní sušenkovou kvalitou
  • Dobrá odolnost fuzáriím a rzím
  • Stabilní výnos i na horších polích
POPIS HYBRIDU
HYPOCAMP je polopozdní hybrid s velice stabilními parametry kvality pro pečivárenské využití a stabilním výnosem. Jeho předností je dobrá odolnost poléhání a nadstandardní odolnost vůči listovým chorobám, zejména vůči rzi plevové a pšeničné a výborná odolnost vůči fuzáriím v klase. HYPOCAMP je proto vhodný i do technologií s nižší intenzitou ošetřování fungicidními přípravky. Dobře snáší i pozdnější termíny setí.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Nenáročný hybrid HYPOCAMP je vhodný i do méně intenzivních technologií. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplodině, dobré výsledky má i po obilnině. Pro dosažení odpovídající kvality jej doporučujeme na bonitně střední až lepší půdy, nicméně má stabilní výnosy i na lehčích a problematičtějších půdách. Termín setí je od poloviny září, s výsevkem od 120 zrn/m2, v chladnějších oblastech, při pozdnějším setí nebo nevhodných půdních podmínkách, doporučujeme 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí ošetření proti křísům. V podzimním období lze řidší porosty podpořit dávkou N (20–40 kg/ha) a aplikovat CCC, pro podporu odnožování a lepší podzimní vývoj lze přidat k postřiku mangan v dávce 250–500 g/ha. Na jaře doporučujeme časné přihnojení nitrátovou formou dusíku. HYPOCAMP má vysokou odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména proti rzem, braničnatkám a fuzáriím. Ošetřování proto provádějte s ohledem na pěstební technologii a infekční tlak s cílem posunout širokospektrální fungicid pro ochranu praporcového listu (a klasu) do pozdnějších fází porostu. HYPOCAMP má dobrou odolnost poléhání, pro morforegulaci volte spíše nižší dávky přípravků. Má dobré využití dusíku, a proto pro dosažení nižších NL v zrně můžete ponížit celkovou dávku N, vynechat pozdní produkční a kvalitativní dávku hnojení a soustředit se na časnější jarní aplikace zaměřené na tvorbu výnosu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Specifická kvalita pro sušenky a oplatky. NL=11%, pádové číslo 220 s, OH 780-800 g/l, P/L <0,5, W 110-150, vaznost vody 52-55%

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.