Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYBIZA C


Nejranější hybridní pšenice.
  • Ranost
  • Výnos v teplých a suchých oblastech
  • Zvládá pozdnější termíny setí
  • Gen Pch1 – pro pěstování po obilnině
POPIS HYBRIDU
Velmi raný hybrid HYBIZA je vhodnou volbou pro pěstitele hledající výnosný a zároveň velmi raný hybrid pšenice ozimé. I při své ranosti si HYBIZA zároveň zachovává vysokou výnosovou úroveň. Porost je díky rychlému vývoji možné zakládat i ve středních až pozdějších termínech. HYBIZA dobře využívá jarní vláhu díky svému rychlému jarnímu startu. HYBIZA výnosově vyniká v sušších a teplých lokalitách nebo při pěstování po obilnině.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBIZA vyniká v suchých a teplých lokalitách a všude tam, kde je využita její ranost. HYBIZA má rychlý vývoj. Zvládá střední i pozdější termíny setí, naopak nedoporučujeme brzké setí. Optimální výsevek je cca 120 zrn/m2 do hloubky 2–3 cm. V podzimním období je nutné ošetřit porost proti přenašečům viróz. Vhodná je také aplikace CCC pro podporu odnožování. Na jaře má porost časný start, doporučujeme jej brzo přihnojit, regulovat a směřovat na hustotu 600–700 klasů. HYBIZA má dobrý zdravotní stav s výbornou odolností fusáriím. Gen Pch1 posiluje odolnost stéblolamu a zvyšuje výnosy při pěstování po obilnině. Doporučujeme nevynechat ošetření fungicidem kontrolujícím rez pšeničnou. Hnojení musí respektovat podmínky lokality. Podporu zakořeňování a odnožování porostu nižší dávkou dusíku je vhodné přesunout do podzimního období. Včasným jarním hnojením zajistíme dostupnost živin ve správný čas.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
výborný výnos zrna
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Nižší obsah NL a pádové číslo. Vysoký objem pečiva, střední hodnota objemové hmotnosti. Index P/L 0,6.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 25. září do 15. října

Výsevek
Optimální podmínky
100 – 120 zrn/m2
Pozdní setí
120 – 140 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Regenerace EC 21–25 (odnožování) 50–60 kg N/ha
Produkční hnojení EC 29–30 (poč. sloupkování)
EC 32–35 (sloupkování)
40–60 kg N/ha
60–80 kg N/ha
Podmínky sucha V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Lze spojit produkční dávku do jediné.
 

Potřeba růstových regulátorů
ANO (nižší)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.