Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYBIZA C


Nejranější hybridní pšenice.
  • Ranost
  • Výnos v teplých a suchých oblastech
  • Zvládá pozdnější termíny setí
  • Gen Pch1 – pro pěstování po obilnině
POPIS HYBRIDU
Velmi raný hybrid HYBIZA je vhodnou volbou pro pěstitele hledající výnosný a zároveň velmi raný hybrid pšenice ozimé. I při své ranosti si HYBIZA zároveň zachovává vysokou výnosovou úroveň. Porost je díky rychlému vývoji možné zakládat i ve středních až pozdějších termínech. HYBIZA dobře využívá jarní vláhu díky svému rychlému jarnímu startu. HYBIZA výnosově vyniká v sušších a teplých lokalitách nebo při pěstování po obilnině.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBIZA vyniká v suchých a teplých lokalitách a všude tam, kde je využita její ranost. HYBIZA má rychlý vývoj. Zvládá střední i pozdější termíny setí, naopak nedoporučujeme brzké setí. Optimální výsevek je cca 120 zrn/m2 do hloubky 2–3 cm. V podzimním období je nutné ošetřit porost proti přenašečům viróz. Vhodná je také aplikace CCC pro podporu odnožování. Na jaře má porost časný start, doporučujeme jej brzo přihnojit, regulovat a směřovat na hustotu 600–700 klasů. HYBIZA má dobrý zdravotní stav s výbornou odolností fusáriím. Gen Pch1 posiluje odolnost stéblolamu a zvyšuje výnosy při pěstování po obilnině. Doporučujeme nevynechat ošetření fungicidem kontrolujícím rez pšeničnou. Hnojení musí respektovat podmínky lokality. Podporu zakořeňování a odnožování porostu nižší dávkou dusíku je vhodné přesunout do podzimního období. Včasným jarním hnojením zajistíme dostupnost živin ve správný čas.

Zkrácený profil
---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
výborný výnos zrna
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Nižší obsah NL a pádové číslo. Vysoký objem pečiva, střední hodnota objemové hmotnosti. Index P/L 0,6.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 25. září do 15. října

Výsevek
Optimální podmínky
100 – 120 zrn/m2
Pozdní setí
120 – 140 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Regenerace EC 21–25 (odnožování) 50–60 kg N/ha
Produkční hnojení EC 29–30 (poč. sloupkování)
EC 32–35 (sloupkování)
40–60 kg N/ha
60–80 kg N/ha
Podmínky sucha V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Lze spojit produkční dávku do jediné.
 

Potřeba růstových regulátorů
ANO (nižší)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.