Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYGUARDO A/B


První hybrid pro nízkonákladové technologie.
  • Excelentní výnos zrna
  • Mimořádná plasticita
  • Nejvyšší produktivita klasu
  • Pro nízkonákladové technologie

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid určený zejména pro technologie pěstování zaměřené na nižší vstupy. Fungicid do klasu a dost! HYGUARDO je hybrid středního vzrůstu, se střední odolností proti poléhání. Předností je velmi dobrý zdravotní stav kořene a listu. Je typický středně dlouhým, zato velmi mohutným klasem s mimořádně vysokým počtem zrn v klase.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYGUARDO je plastický hybrid tolerující různé půdně-klimatické podmínky. Pěstování hybridu HYGUARDO je vyloženě zaměřeno na nízkonákladové technologie založené na nižší míře hnojení a ošetřování fungicidy. S ohledem na dobrou střední odolnost proti poléhání postačí jedna nižší dávka regulace CCC. HYGUARDO tak umožňuje pěstování i na farmách, které jsou omezovány nižšími vstupy při pěstování pšenice ozimé a navíc hospodaří na bonitně špatných pozemcích.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, velmi vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, velmi vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
mimořádný výnos v neošetřené variantě
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYGUARDO pekařské parametry na úrovní A–B. B kvalita je dána středním objemem pečiva. Vyšší je pádové číslo (A), hektolitrová váha (A) a obsah bílkovin (A).

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

od 10. září do 15. října


Výsevek
Rané setí
110 – 140 zrn/m2
Optimální podmínky
140 – 160 zrn/m2
Pozdní setí
nad 160 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 30 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 45 (plný praporec) 30 kg N/ha neopomenout

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

Při využití nizkonákladového pěstování je nutností ošetření alespoň klasu ve fázi
počátku kvetení. Při vysoké úrovni pěstování však navíc ošetření praporcového listu
významě přispívá k vysokým výnosům zdravého zrna.


Vhodnost po obilovině
ano (+)
Vhodnost po kukuřici
ne
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.