Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU HYLAND B/C


Špička i v krmné kvalitě.
  • Excelentní výnos zrna
  • Velmi dobrý zdravotní stav
  • Ranost
  • Stres-tolerance

POPIS HYBRIDU
Středně raný hybrid pšenice ozimé s naprosto špičkovým výnosem zdravého zrna.
Tento výnos je dán především produktivitou klasu. HYLAND navíc disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, střední až vysokou odolností proti poléhání a nadstandardní odolností k přísuškům na velmi lehkých půdách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Je to velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou. Ze všech hybridů dokáže HYLAND nejlépe využít živiny, včetně velmi vysokých dávek N pro zajištění výnosových rekordů kvalitního zrna. HYLAND lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším, s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.

POZOR: Nepoužívat herbicidy s účinnou látkou chlortoluron!


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
S ohledem na velmi vysoké výnosy je typický u hybridu HYLAND nižší obsah lepku, který však lze zajistit patřičnou dávkou kvalitativního přihnojení. HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely. Zdravé zrno zajišťuje vysoký obsah škrobu a tuku.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října


Výsevek
Rané setí
110 – 150 zrn/m2
Optimální podmínky
150 – 180 zrn/m2
Pozdní setí
180 – 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzívním pěstování 170 – 260 kg N/ha včetně Nmin

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 60 – 80 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 60 – 70 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání) 40 – 50 kg N/ha; pouze pro cílené dosažení chlebové pekařské kvality. Při pěstování pro krmné účely tuto dávku vynechat.

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak
EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu
EC 55/65 přípravek na bázi azolu


Vhodnost po obilovině
ano (+)
Odolnost k chlortoluronu
nepoužívat herbicidy s úč. l. chlórtoluron!!!

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.