Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU HYLAND B/C


Špička i v krmné kvalitě.
  • Excelentní výnos zrna
  • Velmi dobrý zdravotní stav
  • Ranost
  • Stres-tolerance

POPIS HYBRIDU
Středně raný hybrid pšenice ozimé s naprosto špičkovým výnosem zdravého zrna.
Tento výnos je dán především produktivitou klasu. HYLAND navíc disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, střední až vysokou odolností proti poléhání a nadstandardní odolností k přísuškům na velmi lehkých půdách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Je to velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou. Ze všech hybridů dokáže HYLAND nejlépe využít živiny, včetně velmi vysokých dávek N pro zajištění výnosových rekordů kvalitního zrna. HYLAND lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším, s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.

POZOR: Nepoužívat herbicidy s účinnou látkou chlortoluron!


Zkrácený profil
---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
S ohledem na velmi vysoké výnosy je typický u hybridu HYLAND nižší obsah lepku, který však lze zajistit patřičnou dávkou kvalitativního přihnojení. HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely. Zdravé zrno zajišťuje vysoký obsah škrobu a tuku.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října


Výsevek
Rané setí
110 – 150 zrn/m2
Optimální podmínky
150 – 180 zrn/m2
Pozdní setí
180 – 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzívním pěstování 170 – 260 kg N/ha včetně Nmin

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 60 – 80 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 60 – 70 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání) 40 – 50 kg N/ha; pouze pro cílené dosažení chlebové pekařské kvality. Při pěstování pro krmné účely tuto dávku vynechat.

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak
EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu
EC 55/65 přípravek na bázi azolu


Vhodnost po obilovině
ano (+)
Odolnost k chlortoluronu
nepoužívat herbicidy s úč. l. chlórtoluron!!!

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.