Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYFI A/B


Raná, vysoce výnosná a mimořádně zdravá.
  • Špičkový výnos zrna
  • Ranost
  • Mrazuvzdornost
  • Mimořádné zdraví

POPIS HYBRIDU
HYFI je raná vzrůstnější hybridní pšenice s vynikajícím
zdravotním stavem, dobrou mrazuvzdorností a špičkovou stres-tolerancí. Oproti jiným hybridům má „pouze" střední odnožovací schopnost, ovšem velmi dlouhý klas s vysokým počtem zrn v řadě a zejména vyšší HTZ.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYFI je hybridní pšenice vhodná do všech půdně-klimatických podmínek bez vyhraněných nároků. Uplatnění nalezne v ranějších oblastech a lokalitách trpících silným přísuškem. HYFI je díky své ranosti a rychlému nalévání zrna s vyšší hmotností zárukou vysokých výnosů i v takto postižených oblastech. Velkou předností je její mimořádně dobrý zdravotní stav.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
Špičkový výnos zdravého zrna
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Hodnota SDS je na střední úrovni, objemová hmotnost středně vysoká, pádové číslo středně vysoké, obsah dusíkatých látek s ohledem na mimořádné výnosy střední.
Pádové číslo
Sedimentační test
Objemová hmotnost
Obsah NL

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná
DTR

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

od 10. září do 5. října


Výsevek
Rané setí
150 – 180 zrn/m2
Optimální podmínky
180 – 200 zrn/m2
Pozdní setí
nad 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzivním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetn Nmin
 

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 – 49
(plný praporec až praskání pochvy)
40 – 50 kg N/ha,
při očekávaných velmi vysokých
výnosech v žádném případě
neopomenout

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
nebo 0,3 l/ha trinexapac.ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

Při pěstování tak výkonné pšenice je standardou ošetření listu i klasu.
Ošetření proti chorobám pat stébel je vhodné při pěstování
po obilovině či po kukuřici.


Vhodnost po obilovině
ano (++)
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.