Bonus na kukuřice
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYFI A/B


Raná, vysoce výnosná a mimořádně zdravá.
  • Špičkový výnos zrna
  • Ranost
  • Mrazuvzdornost
  • Mimořádné zdraví

POPIS HYBRIDU
HYFI je raná vzrůstnější hybridní pšenice s vynikajícím
zdravotním stavem, dobrou mrazuvzdorností a špičkovou stres-tolerancí. Oproti jiným hybridům má „pouze" střední odnožovací schopnost, ovšem velmi dlouhý klas s vysokým počtem zrn v řadě a zejména vyšší HTZ.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYFI je hybridní pšenice vhodná do všech půdně-klimatických podmínek bez vyhraněných nároků. Uplatnění nalezne v ranějších oblastech a lokalitách trpících silným přísuškem. HYFI je díky své ranosti a rychlému nalévání zrna s vyšší hmotností zárukou vysokých výnosů i v takto postižených oblastech. Velkou předností je její mimořádně dobrý zdravotní stav.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
Špičkový výnos zdravého zrna
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Hodnota SDS je na střední úrovni, objemová hmotnost středně vysoká, pádové číslo středně vysoké, obsah dusíkatých látek s ohledem na mimořádné výnosy střední.
Pádové číslo
Sedimentační test
Objemová hmotnost
Obsah NL

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná
DTR

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

od 10. září do 5. října


Výsevek
Rané setí
150 – 180 zrn/m2
Optimální podmínky
180 – 200 zrn/m2
Pozdní setí
nad 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzivním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetn Nmin
 

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 – 49
(plný praporec až praskání pochvy)
40 – 50 kg N/ha,
při očekávaných velmi vysokých
výnosech v žádném případě
neopomenout

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
nebo 0,3 l/ha trinexapac.ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

Při pěstování tak výkonné pšenice je standardou ošetření listu i klasu.
Ošetření proti chorobám pat stébel je vhodné při pěstování
po obilovině či po kukuřici.


Vhodnost po obilovině
ano (++)
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.