Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog Viterra 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Čirok
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HERKULES


Mimořádně výnosný středně raný silážní čirok.
  • obrovský výnos hmoty
  • zvýšená odolnost polehání
  • mimořádná odolnost k silným přísuškům, až suchu v průběhu vegetace
  • jistota kvalitní silážní hmoty v každém roce
HERKULES (S. bicolor x bicolor) je oproti Gardavanu pozdnější, ale vzrůstnější a v silážní hmotě mnohem výnosnější. Využití nalezne zejména na podnicích hospodařících na pozemcích s nadmořskou výškou do 450 m n. m. Hlavní předností hybridu HERKULES je jeho obrovský výnos hmoty, mimořádná odolnost k silným přísuškům až suchu v průběhu vegetace, a tedy i jistota kvalitní silážní hmoty v každém roce. Hybrid disponuje zvýšenou odolností polehání.

Hlavní využití hybridu HERKULES je ve výrobě kvalitní krmné siláže pro bioplynové stanice. Vzhledem k velmi vysokým výnosům hmoty (rostliny dorůstají 3,5–4,5 m) HERKULES velmi rychle plní silážní žlaby. Doporučený termín sklizně je při sušině 25–30 %.

Pěstování
Čirok vyžaduje pro svůj počáteční růst vyšší teploty než kukuřice, tedy i setí je posunuto do období května až června. Jeho růst je však poté velmi energický, a proto je možné set velmi rané hybridy i v červenci s přihlédnutím ke vláhovým poměrům dané lokality, popřípadě za použití závlahy. Rané setí – květen, pozdní termín setí – červenec. 

Výsevek dle termínu setí: Rané setí: 20–25 r/m2, pozdní termíny setí: 30 r/m2 do hloubky 2–3 cm.
Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 100–150 kg/ha (vyšší dávky prodlužují termín sklizně, nemají již vliv na výnos a zvyšují riziko polehání). Při vícesečném využití (Gardavan) na senáž je vhodné 30 % celkové dávky N aplikovat po seči pro podporu obrůstání. 
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha K2O pro výrazné zvýšení stability stébla, zvláště v úrodných oblastech a hnojení fosforem v dávce cca 30 kg/ha P2O5. 

Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, na nižší výsevek reaguje pevnějším a mohutnějším stéblem. Pro čirok jsou nevhodné studené a přemokřené půdy. Mimořádně odolný je však i k silným přísuškům v průběhu plné vegetace. Velmi dobře snáší lehké a písčité půdy.
Sklizeň
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy čirok dosáhne sušiny dle hybridu 25–35 %. Sklizeň probíhá běžnými řezačkami kukuřice se stejnou délkou řezanky, jako u rovnoměrně dozrávajících hybridů kukuřice.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.