Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

PIATOV S 350 Z 380Na siláž i na zrno
  • vysoký výnosový potenciál
  • siláž s velmi vysokým podílem zrna
  • genetika do suchých oblastí
  • čistý zub
PIATOV je určený pro velmi suché oblasti pěstování. Velmi dobře
reaguje na stres vyvolaný vysokými teplotami a suchem. Vysoké
rostliny s velmi výkonným asimilačním aparátem jsou kombinovány
s typickou mohutnou palicí pro zajištění velmi vysokého podílu zrna
v řezance. Tím je zajištěna vysoká energetická hodnota siláže určené
pro krmné účely a bioplynové stanice.
PIATOV je vysoce výkonným hybridem také na zrno. Jedná se o typický
zub, který špičkově uvolňuje vodu v průběhu zrání.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
Z / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Zrno
7,5 - 8,5
Poznámka
Určený pro velmi suché oblasti pěstování, siláž s velmi vysokým
podílem zrna v řezance, pro krmné účely i BPS. Vysoce výkonný
hybrid také na zrno, čistý zub.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.