Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUGUS S240 Z250


  • robustní hybrid pro vysokou produkci kvalitní siláže
  • erektivně postavené listy, vynikající zdravotní stav a dobrý STAYGREEN
  • vysoká odolnost helmintosporióze
  • dynamický počáteční vývoj a vysoká odolnost stresujícím podmínkám v průběhu růstu
SUGUS je třílinový hybrid středně vysokého vzrůstu s erektivním postavením listů, které zajišťuje lepší hospodaření s vláhou. Dynamický počáteční vývoj hybridu v kombinaci s vynikajícím zdravotním stavem jsou předpoklady pro vysokou odolnost stresujícím podmínkám v průběhu růstu. SUGUS je vysoce odolný helmintosporióze, která může v některých ročnících významně ovlivnit produkci siláže. Dobrý STAYGREEN efekt významně prodlužuje optimální období pro sklizeň. SUGUS je vhodný také na lehčí půdy a sušší lokality. Lze sklízet také na zrno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 – 9
Zrno
7,5
Poznámka
Robustní hybrid pro vysokou produkci kvalitní siláže. Vynikající zdravotní stav, vysoká odolnost helmintosporióze. Vhodný také na lehčí půdy a sušší lokality. Dobrý STAYGREEN. SUPER CENA

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.