Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURPRIME DS1460C S 280


novinka 2017
Středně raný obr!
  • velmi vysoký výnos hmoty i v suchu (107 %)
  • špičková odolnost suchu (7,6)
  • stabilita výnosu!
  • nejvyšší hybrid SRS ÚKZÚZ
SURPRIME DS1460C je nový tříliniový hybrid s plnou výbavou do sucha! V registračním řízení ÚKZÚZ 2014–15 byla odolnost vůči suchu SURPRIME DS1460C ohodnocena známkou 7,6, což je nejvyšší udělené hodnocení. A není to pouze bodové ohodnocení, které dokazuje suchovzdornost. V registračním řízení ÚKZÚZ byl SURPRIME DS1460C vyhodnocen se svojí průměrnou výškou 284 cm nevyšším hybridem středně raného sortimentu, přičemž i v suchém roce 2015 dorůstal výšky přes 3 m! Při pěstování na vláhově a živinově dobrých půdách dorůstá při základní technologii pěstování výšky přes 3,5 m. Odolnost vůči suchu potvrzuje SURPRIME DS1460C také vysokým výnosem.

Ve velmi suchém roce 2015 SURPRIME DS1460C dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 107 % (46,5 t/ha)! Přičemž v pěstitelsky úspěšném roce 2016 dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 104,3 % (70,1 t/ha). Vedle špičkového výnosu hmoty SURPRIME DS1460C disponuje také velmi dobrou kvalitou siláže.

Počáteční vývoj hybridu je velmi rychlý (8,3), odolnost vůči chladu vysoká (6,8) a odolnost vůči suchu velmi vysoká (7,6). Vedle velmi vysokého vzrůstu je SURPRIME DS1460C také bohatě olistěn, donorem energie je tak spolu se škrobem vláknina. Typem zrna je to mezityp až flint. Vzhledem ke špičkovým výnosům hmoty a kvalitě siláže je SURPRIME DS1460C ideálním hybridem na siláž a pro bioplynové stanice.

 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(F)/ Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8,5 - 9
Poznámka
špičkový výnos siláže i v suchých podmínkách pěstování, velmi vysoké bohatě olistěné rostliny s mohutnými palicemi, velmi rychlý počáteční vývoj

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SURPRIME DS1460C nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Velmi citlivě reaguje na hustotu porostu. Doporučený výsevek je 85 – 90 000 jedinců/ha. Porosty nepřehušťovat. Vzhledem k vynikající odolnosti vůči suchu a stabilitě výnosu ho lze pěstovat také na lehčích pozemcích

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SURPRIME DS1460C – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku
SURPRIME DS1460C – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku

© Zdroj: podklady pro registraci ÚKZÚZ, SRS