Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURREAL Z 300


Král suchého zrna.
  • skutečný král suchého zrna
  • stabilně velmi vysoké výnosy
  • středně vysoká až vysoká HTZ
  • zdravé zrno
POPIS HYBRIDU
Středně raný dvouliniový hybrid s využitím výhradně na suché zrno. Hybrid je středního vzrůstu, se střední výškou nasazení výborně ozrněných delších palic. SURREAL je mezityp, s výrazným přechodem do zubu, s rychlým uvolňováním vody do 32 % a rychlým, až velmi rychlým uvolňováním vody v rozmezí 32 – 16 % vlhkosti zrna.

PĚSTOVÁNÍ
Výsevek je vhodné volit na úrovni 75–85 tis. jedinců na ha. SURREAL snáší velmi dobře ranější termíny setí, kdy tvoří nižší porosty ve prospěch velkých palic, doplněných o 2 řady zrna navíc. SURREAL je velmi tolerantní k přísuškům. Nemá však rád studené a zamokřené půdy.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Počet rostlin / m2
Zrno
7,5 - 8,5
Poznámka
evropská špička na zrno, výborný hybrid na lehké půdy, vynikající odolnost přísušku

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
Výsevek je vhodné volit na úrovni 75–85 tis. jedinců na ha. SURREAL snáší velmi dobře ranější termíny setí, kdy tvoří nižší porosty na úkor velkých palic, doplněných o 2 řady zrna navíc. SURREAL je velmi dobře tolerantní k přísuškům. Nemá však rád studené a zamokřené půdy.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.