Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUDOR DS0471B S 240 Z 260


Vynikající výnosy, stabilní výkony.
  • špičkový výnos suchého zrna typu zub
  • univerzální využití siláže – výživa skotu i bioplyn
  • velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem hmoty a vysokým obsahem škrobu
  • vynikající reakce na intenzitu
  • zdravé klasy
Hybrid SUDOR DS0471B je typický vzrůstnými rostlinami dosahujícími velmi vysokého výnosu suché i silážní hmoty. Dle výsledků šlechtitele se hybrid SUDOR DS0471B vyznačuje mimořádnou stres-tolerancí. To také potvrdil ve zkouškách na ÚKZÚZ. Má sice pozvolný počáteční růst, ale zato mimořádnou odolnost k přísuškům a chladu v průběhu vegetace.

JEDINEČNÝ NA ZRNO

SUDOR DS0471B každoročně poskytuje excelentní výnosy zrna. Díky své stabilitě vysokých výnosů nasazuje vysokou laťku hybridům zkoušených ÚKZÚZ, kde je SUDOR DS0471B kontrolou. Typem zrna je to zub se střední až vyšší HTZ. Doporučený výsevek je 75 – 80 tis. jedinců na hektar.

SUDOR DS0471B NA SILÁŽ
SUDOR DS0471B je ideálním hybridem pro pěstitele, kteří chtějí velmi vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže pro středně až vysokoprodukční stádo. SUDOR DS0471B poskytuje mimořádný výnos siláže s vysokým poměrem zrna k ostatní hmotě, vysoký obsah škrobu a velmi dobrou stravitelnost organické hmoty a vlákniny. Vhodný výsevek je 85 – 90 tis. jedinců na ha.

 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
Z / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8,5 - 9
Zrno
7,5
Poznámka
špička na suché zrno a siláž s vysokým obsahem škrobu, vynikající odolnost suchu, vynikající reakce na intenzitu pěstování

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
ZKUŠENOSTI Z PRAXE: NAROSTL A NESHOŘEL
V suchých letech reagují některé hybridy na nedostatek srážek lépe. SUDOR DS0471B kombinuje vysoký výnos zrna a ranost. Tato kombinace zajištuje v suchých ročnících výhodu oproti hybridům s vyšším faem, které nedokáží využít vláhu tak, jako SUDOR DS0471B. V průběhu vegetace a při sklizni má v suchých letech SUDOR DS0471B prostě navrch.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SUDOR DS0471B – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech
SUDOR DS0471B – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech

© Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, RZ
SUDOR DS0471B – excelentní výnos zrna
SUDOR DS0471B – excelentní výnos zrna

© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012–2016