Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUM 0235 S 250 Z 250

Siláž, Zrno

  • SUM 0235
Za málo peněz hodně muziky.
  • vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
  • vysoký výnos skutečně suchého zrna
  • vysoká odolnost přísuškům
  • skvěle zvládá půdně-klimatické extrémy
Univerzální raný dvouliniový hybrid SUM 0235 byl vyšlechtěn speciálně do horších půdně-klimatických podmínek. Cílem šlechtitele bylo vytvořit hybrid, který nebude excelentní pouze v jednom parametru. Bude poskytovat slušné výnosy silážní hmoty v rozumné až lepší kvalitě, bude jej možno využít na zrno, avšak bude mimořádně vhodný i do extremních podmínek. Bude výborně zvládat zejména suché lokality, písčité až kamenité půdy, půdy s velmi nízkou bonitou, co nejlépe odolávat chladu a zejména na jaře bude vykazovat co nejrychlejší počáteční růst. Tento cíl byl splněn: byl vyšlechtěn hybrid s označením SUM 0235. Jedná se o vzrůstný hybrid s dlouhými palicemi se zrnem typu 100% koňský zub. Hybrid SUM 0235 dosahuje vysokého výnosu silážní hmoty s velmi dobrými kvalitativními parametry (vysoká stravitelnost vlákniny, střední až vyšší obsah škrobu).

SILÁŽ

SUM 0235 je velmi plastickým nenáročným hybridem, který je vhodný jak na intenzivní, tak extenzivní způsob pěstování. Siláž je vhodná
pro všechny kategorie skotu, pro středně produkční stáda. Pro vysoko produkční stáda je velmi vhodný v oblastech s nižším podílem travní senáže v krmné dávce. Výsevek hybridu SUM 0235 na siláž by měl být v rozpětí 80 – 85 tis. jedinců na ha. SUM 0235 se ve vlhčích ročnících může projevit opožděným nástupem do kvetení, avšak bez vlivu na termín dozrávání.

ZRNO
Hybrid SUM 0235 dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna i na špatných půdách a v horších ročnících. Na dokonalé dopylení a dozrnění palice však vyžaduje zásobu pohotově přístupných živin. Přeci jen z „něčeho“ zrno musí vytvořit. Navíc typ zrna je 100% zub s velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna. Výsevek je třeba upravit na 70 tis. jedinců na ha.
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
7
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.