Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUM 0235 S 250 Z 250


Za málo peněz hodně muziky.
  • vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
  • vysoký výnos skutečně suchého zrna
  • vysoká odolnost přísuškům
  • skvěle zvládá půdně-klimatické extrémy
Univerzální raný dvouliniový hybrid SUM 0235 byl vyšlechtěn speciálně do horších půdně-klimatických podmínek. Cílem šlechtitele bylo vytvořit hybrid, který nebude excelentní pouze v jednom parametru. Bude poskytovat slušné výnosy silážní hmoty v rozumné až lepší kvalitě, bude jej možno využít na zrno, avšak bude mimořádně vhodný i do extremních podmínek. Bude výborně zvládat zejména suché lokality, písčité až kamenité půdy, půdy s velmi nízkou bonitou, co nejlépe odolávat chladu a zejména na jaře bude vykazovat co nejrychlejší počáteční růst. Tento cíl byl splněn: byl vyšlechtěn hybrid s označením SUM 0235. Jedná se o vzrůstný hybrid s dlouhými palicemi se zrnem typu 100% koňský zub. Hybrid SUM 0235 dosahuje vysokého výnosu silážní hmoty s velmi dobrými kvalitativními parametry (vysoká stravitelnost vlákniny, střední až vyšší obsah škrobu).

SILÁŽ

SUM 0235 je velmi plastickým nenáročným hybridem, který je vhodný jak na intenzivní, tak extenzivní způsob pěstování. Siláž je vhodná
pro všechny kategorie skotu, pro středně produkční stáda. Pro vysoko produkční stáda je velmi vhodný v oblastech s nižším podílem travní senáže v krmné dávce. Výsevek hybridu SUM 0235 na siláž by měl být v rozpětí 80 – 85 tis. jedinců na ha. SUM 0235 se ve vlhčích ročnících může projevit opožděným nástupem do kvetení, avšak bez vlivu na termín dozrávání.

ZRNO
Hybrid SUM 0235 dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna i na špatných půdách a v horších ročnících. Na dokonalé dopylení a dozrnění palice však vyžaduje zásobu pohotově přístupných živin. Přeci jen z „něčeho“ zrno musí vytvořit. Navíc typ zrna je 100% zub s velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna. Výsevek je třeba upravit na 70 tis. jedinců na ha.
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
Z / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
7-8
Zrno
7
Poznámka
mimořádně plastický specialista na extrém, specialista i na velmi špatné půdně klimatické podmínky, mimořádný výnos kvalitní silážní hmoty i suchého zrna typu zub

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.