Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SALAMANCA


Vysoký výnos zrna i dusíkatých látek.
  • Vysoký výnos zrna
  • Střední HTZ
  • Vysoký výnos senážní hmoty
SALAMANCA je mimořádný žlutozrnný hrách určený pro potravinářské i krmné využití. Dosahuje vynikajících výsledků ve všech výrobních oblastech ČR. Zrno je ideálně středně velké (HTZ 245 g), rostliny s dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem. Předností je i odolnost proti poléhání. Chloubou odrůdy SALAMANCA je také špičkový výnos dusíkatých látek.

DOPORUČENÍ
Odrůdu SALAMANCA lze pěstovat jak pro vysoký výnos zrna, tak i jako senážní hrách. Díky dobré odolnosti proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty je pěstiteli SALAMANCA velmi oblíbená a rozšířená také jako komponent do luskovinoobilných směsí určených pro výrobu senážní hmoty.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (110,5 %)
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od poloviny března, dle místních podmínek

Výsevek
Rané setí
75 – 85 klíčivých zrn/m2
Optimální podmínky
80 – 90 klíčivých zrn/m2
Pozdní setí
90 – 110 klíčivých zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík maximálně 20 kg/ha N v SA jako startovací dávku před setím
Mikroprvky dle potřeby možno přihnojit foliárně Mn, B v kombinaci s fungicidy či herbicidy

Příprava porostu pro sklizeň zrna
V případě silně zapleveleného porostu aplikovat 2 týdny před setím neselektivní herbicid na bázi glyphosatu 480 g v dávce 2,0 – 3,0 l/ha. Porost slibující výnos nad 2,7 t/ha ošetřit přípravkem pro omezení ztrát s účinnou látkou pinolene („lepidla“) 2 – 3 týdny před sklizní dávkou 1,2 l/ha nebo 2 x 0,6 l/ha protisměrně.
Sklizeň zrna
při vlhkosti zrna 16 – 19 % a tmavěhnědě zabarveném stonku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.