Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2020 - náhled
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog PODZIM 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SALAMANCA


Vysoký výnos zrna i dusíkatých látek.
  • Vysoký výnos zrna
  • Střední HTZ
  • Vysoký výnos senážní hmoty
SALAMANCA je mimořádný žlutozrnný hrách určený pro potravinářské i krmné využití. Dosahuje vynikajících výsledků ve všech výrobních oblastech ČR. Zrno je ideálně středně velké (HTZ 245 g), rostliny s dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem. Předností je i odolnost proti poléhání. Chloubou odrůdy SALAMANCA je také špičkový výnos dusíkatých látek.

DOPORUČENÍ
Odrůdu SALAMANCA lze pěstovat jak pro vysoký výnos zrna, tak i jako senážní hrách. Díky dobré odolnosti proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty je pěstiteli SALAMANCA velmi oblíbená a rozšířená také jako komponent do luskovinoobilných směsí určených pro výrobu senážní hmoty.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (110,5 %)
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od poloviny března, dle místních podmínek

Výsevek
Rané setí
75 – 85 klíčivých zrn/m2
Optimální podmínky
80 – 90 klíčivých zrn/m2
Pozdní setí
90 – 110 klíčivých zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík maximálně 20 kg/ha N v SA jako startovací dávku před setím
Mikroprvky dle potřeby možno přihnojit foliárně Mn, B v kombinaci s fungicidy či herbicidy

Příprava porostu pro sklizeň zrna
V případě silně zapleveleného porostu aplikovat 2 týdny před setím neselektivní herbicid na bázi glyphosatu 480 g v dávce 2,0 – 3,0 l/ha. Porost slibující výnos nad 2,7 t/ha ošetřit přípravkem pro omezení ztrát s účinnou látkou pinolene („lepidla“) 2 – 3 týdny před sklizní dávkou 1,2 l/ha nebo 2 x 0,6 l/ha protisměrně.
Sklizeň zrna
při vlhkosti zrna 16 – 19 % a tmavěhnědě zabarveném stonku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.