Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2020 - náhled
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog PODZIM 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

OZON


Oves pro Vaše nejlepší výsledky!
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoká HTZ (38 g)
  • Mimořádný v jarních „LOS“
OZON se díky rekordním výnosům velkého zrna velmi brzy stane jednou z nejpěstovanějších odrůd ovsa pluchatého. OZON je polopozdní odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod latou. Špičkový výnos zrna zajišťuje opět vysoká HTZ 38–39 g a vysoký počet zrn v latě.

DOPORUČENÍ – ZRNO
OZON dosahuje excelentních výnosů zrna za všech půdně-klimatických podmínek. Využití také nalézá jako komponent do jarních luskovinoobilních směsí (LOS), a to díky vyššímu vzrůstu a vysoké produkci senážní hmoty.

DOPORUČENÍ – SENÁŽ
OZON je díky velmi rychlému počátečnímu růstu ideální pro výrobu senáže a to jak pro LOS, tak i v čistosevu při výsevku 4,0 – 5,0 MKS a sklizni ve voskově-mléčné zralosti.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový (108,2 %)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/hanení

Potřeba růstových regulátorů
není

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici

© Zdroj: ÚKZÚZ, výnos zrna 2016–2018, odrůdy ve 3. roce zkoušení, *kontroly