Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog PODZIM 2018
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

OZON


Oves pro Vaše nejlepší výsledky!
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoká HTZ (38 g)
  • Mimořádný v jarních „LOS“
OZON se díky rekordním výnosům velkého zrna velmi brzy stane jednou z nejpěstovanějších odrůd ovsa pluchatého. OZON je polopozdní odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod latou. Špičkový výnos zrna zajišťuje opět vysoká HTZ 38–39 g a vysoký počet zrn v latě.

DOPORUČENÍ – ZRNO
OZON dosahuje excelentních výnosů zrna za všech půdně-klimatických podmínek. Využití také nalézá jako komponent do jarních luskovinoobilních směsí (LOS), a to díky vyššímu vzrůstu a vysoké produkci senážní hmoty.

DOPORUČENÍ – SENÁŽ
OZON je díky velmi rychlému počátečnímu růstu ideální pro výrobu senáže a to jak pro LOS, tak i v čistosevu při výsevku 4,0 – 5,0 MKS a sklizni ve voskově-mléčné zralosti.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový (108,2 %)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/hanení

Potřeba růstových regulátorů
není

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici

© Zdroj: ÚKZÚZ, výnos zrna 2016–2018, odrůdy ve 3. roce zkoušení, *kontroly