Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

FANDAGA dvouřadý


Nová sladovnická odrůda ječmene jarního.
  • Vysoký výnos zrna
  • Unikátní sladovnická jakost (vysoký FAN 199 mg/l)
  • Ranost
  • Pevné zdraví
POPIS ODRŮDY
FANDAGA je raná až středně raná odrůda, středního až nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod klasem. Odrůda je vybavena genem Mlo zajišťující rezistenci k padlí travnímu. Pevné zdraví listové plochy i klasu je zajištěno komplexní odolností ke všem významným chorobám ječmene. FANDAGA dosahuje vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách.

DOPORUČENÍ
Ječmen FANDAGA lze úspěšně pěstovat i v horších podmínkách. Díky pevnému zdraví a vysoké odolnosti proti poléhání nevyžaduje vysoké náklady na pěstování.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 40 – 60 kg N/ha(nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny a půdních podmínek)
Poč. odnožování (EC 21–22) do 20 kg N/ha + CCC 0,5 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je FANDAGA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,5 – 0,7 l tebuconazole. 

Vhodnost po obilovině
lze

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.