Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

FANDAGA dvouřadý


Nová sladovnická odrůda ječmene jarního.
  • Vysoký výnos zrna
  • Unikátní sladovnická jakost (vysoký FAN 199 mg/l)
  • Ranost
  • Pevné zdraví
POPIS ODRŮDY
FANDAGA je raná až středně raná odrůda, středního až nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod klasem. Odrůda je vybavena genem Mlo zajišťující rezistenci k padlí travnímu. Pevné zdraví listové plochy i klasu je zajištěno komplexní odolností ke všem významným chorobám ječmene. FANDAGA dosahuje vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách.

DOPORUČENÍ
Ječmen FANDAGA lze úspěšně pěstovat i v horších podmínkách. Díky pevnému zdraví a vysoké odolnosti proti poléhání nevyžaduje vysoké náklady na pěstování.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 40 – 60 kg N/ha(nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny a půdních podmínek)
Poč. odnožování (EC 21–22) do 20 kg N/ha + CCC 0,5 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je FANDAGA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,5 – 0,7 l tebuconazole. 

Vhodnost po obilovině
lze

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.