Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

KVORNING dvouřadý


Dost „dobrej“ krmák.
  • Špičkový výnos zrna
  • Velké zrno
  • Výborné zdraví
  • Suchuvzdornost
KVORNING je nový výnosový rekordman české praxe. KVORNING jednoznačně splní veškeré vaše požadavky na krmný ječmen. A to špičkový výnos, vysoký podíl předního zrna, vysokou HTZ, tedy super-velké zrno a zejména stabilitu ve zdravotním stavu a odolnosti proti poléhání. KVORNING je středně raná až polopozdní odrůda středního vzrůstu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
KVORNING lze pěstovat ve všech půdně-klimatických podmínkách. Rekordních výnosů dosahuje zejména v neošetřené variantě, což úzce souvisí s mimořádně dobrým zdravotním stavem. Doporučení je tedy jasné: Sejte KVORNING s nízkými náklady na ošetření!

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až velmi rychlý/ střední až vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až velmi rychlý/ střední až vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový (dokonale prověřeno v praxi)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 60 kg N/ha
Poč. odnožování (EC 21–22) 30 – 40 kg N/ha + CCC 0,7 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
KVORNING dosahuje špičkových výnosů i v neošetřené variantě. Přesto při pěstování s vyšší intenzitou či v ročnících s vysokým infekčním tlakem je vhodné provést alespoň jedno ošetření širokospektrálním fungicidem se zaměřením na hnědou skvrnitost, připadně rez ječnou.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
KVORNING – výnos zrna neošetřená varianta
KVORNING – výnos zrna neošetřená varianta

© Zdroj: Podklady k registraci odrůdy KVORNING, ÚKZÚZ.
KVORNING – výnos zrna ošetřená varianta
KVORNING – výnos zrna ošetřená varianta

© Zdroj: Podklady k registraci odrůdy KVORNING, ÚKZÚZ.