Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog Viterra 2020
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

KVORNING dvouřadý


Dost „dobrej“ krmák.
  • Špičkový výnos zrna
  • Velké zrno
  • Výborné zdraví
  • Suchuvzdornost
KVORNING je nový výnosový rekordman české praxe. KVORNING jednoznačně splní veškeré vaše požadavky na krmný ječmen. A to špičkový výnos, vysoký podíl předního zrna, vysokou HTZ, tedy super-velké zrno a zejména stabilitu ve zdravotním stavu a odolnosti proti poléhání. KVORNING je středně raná až polopozdní odrůda středního vzrůstu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
KVORNING lze pěstovat ve všech půdně-klimatických podmínkách. Rekordních výnosů dosahuje zejména v neošetřené variantě, což úzce souvisí s mimořádně dobrým zdravotním stavem. Doporučení je tedy jasné: Sejte KVORNING s nízkými náklady na ošetření!

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až velmi rychlý/ střední až vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až velmi rychlý/ střední až vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový (dokonale prověřeno v praxi)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 60 kg N/ha
Poč. odnožování (EC 21–22) 30 – 40 kg N/ha + CCC 0,7 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
KVORNING dosahuje špičkových výnosů i v neošetřené variantě. Přesto při pěstování s vyšší intenzitou či v ročnících s vysokým infekčním tlakem je vhodné provést alespoň jedno ošetření širokospektrálním fungicidem se zaměřením na hnědou skvrnitost, připadně rez ječnou.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
KVORNING – výnos zrna neošetřená varianta
KVORNING – výnos zrna neošetřená varianta

© Zdroj: Podklady k registraci odrůdy KVORNING, ÚKZÚZ.
KVORNING – výnos zrna ošetřená varianta
KVORNING – výnos zrna ošetřená varianta

© Zdroj: Podklady k registraci odrůdy KVORNING, ÚKZÚZ.