Váš poradce
Ke stažení
Katalog JARO 2017
Katalog KUKUŘICE 2017
Katalog PODZIM 2016
Katalog VITERRA 2016
Zobrazit vše

Pšeniceodrůdy Pšenice
0
+
++
Doporučené odrůdy pšenice ozimé SU pro zásev 2016

V současné době je na trhu více jak 200 odrůd, které se pěstují v ČR. Bezpochyby není v silách agronoma se v této změti různé genetiky orientovat. Pro snadnou orientaci proto využijte např. toto doporučení! Dle SU CZ lze rozdělit odrůdy pšenice ozimé do tří základních kategorií.

1) TOP ODRŮDY

PATRAS je jedinečnou klasovou pšenicí, která zaujme každého i mimořádně vysokou HTZ, často překračující 50g.
PATRAS je jedinečnou klasovou pšenicí, která zaujme každého i mimořádně vysokou HTZ, často překračující 50g.
Jedná se o skupinu odrůd, z kterých by měl pěstitel sestavit své portfolio minimálně na 70% své pěstební plochy. Do této skupiny patří 4 odrůdy. TOBAK, PATRAS, GENIUS a RUMOR.

TOBAK lze díky jeho excelentním a rekordním výnosům zrna napříč celou Českou republikou označit za krále pšenic. V roce 2014 byl TOBAK druhou nejpěstovanější odrůdou v ČR a v roce 2015 již absolutně nejpěstovanější odrůdou. Stejného úspěchu, tedy prvenství lze očekávat i v roce 2016. Nechce-li pěstitel svou firmu ošidit o rekordní výnosy, je rozumné, aby zařadil TOBAK na 20-30% svých pěstebních ploch.

PATRAS (A) je pro všechny pěstitele potravinářské pšenice bezpochyby odrůdou nejuniverzálnější, nejplastičtější a nejstabilnější. Je odrůdou garantující špičkové výnosy zrna v potravinářské kvalitě A od nížin po vysočinu, v extenzivních i v intenzivních podmínkách. PATRAS je navíc jedinečnou klasovou pšenicí, která zaujme každého i mimořádně vysokou HTZ, často překračující 50g. Pro udržení stability kvality a výnosu zemědělského podniku by PATRAS měl být zařazen na 20% pěstebních ploch.

GENIUS, i přesto že se pyšní bezkonkurenční kvalitou E9 (E+), dosahuje parádních výnosů a často svým výkonem překonává výnosné A pšenice. Jedinečnost lze spatřovat také v mimořádné toleranci vůči velmi pozdním termínům setí. Je to nejpěstovanější E pšenice v ČR a 2 nejpěstovanější pšenice vůbec. Na Slovensku je to dokonce nejpěstovanější odrůda. Logicky i GENIUS by proto měl mít své nezastupitelné místo na farmách zaměřujících se na kvalitní pšenici.

RUMOR (A) je jedničkou na lehčích půdách a v aridních oblastech. Pěstitelé využijí především jeho ranost, rychlost nalévání zrna a nepoléhavost. RUMOR patří mezi nejvýkonnější A pšenice v ČR. V Německu byl v roce registrace mezi 5ti nejvýnosnějšími odrůdami.

2) DOPLŇUJÍCÍ ODRŮDY

LAVANTUS (A) je specifický svou vhodností do špatných půdně-klimatických podmínek.
LAVANTUS (A) je specifický svou vhodností do špatných půdně-klimatických podmínek.
Tato skupina odrůd díky svým vlastnostem řeší některé zvláštnosti a specifické požadavky pěstitele např. na speciální půdně-klimatické podmínky či odlišné technologické požadavky.

Do této skupiny patří odrůdy ATHLON (E), a LAVANTUS (A).

ATHLON (E) by měli využít především pěstitelé hospodařící ve srážkovém stínu, v aridních oblastech a na lehkých až písčitých půdách. ATHLON je bezesporu jednou z nejzdravějších odrůd sortimentu. Přestože byl registrován na hranici raného sortimentu, ještě několik dnů před sklizní plně funguje zdravý a zelený listový aparát pro dosažení vysokého výnosu s vysokou HTZ 48-50g. Předností je také jeho mrazuvzdornost a nepoléhavost.

LAVANTUS (A) je specifický svou vhodností pro střední až extenzivní technologie pěstování a vhodností do špatných půdně-klimatických podmínek. Disponuje vysokou tolerancí k pozdním termínům setí.

3) ODRŮDY KRMNÉ

DROMOS jako neoficiální kontrola pro krmné odrůdy má svojí jedinečnost a nezastupitelnost v krmné kvalitě.
DROMOS jako neoficiální kontrola pro krmné odrůdy má svojí jedinečnost a nezastupitelnost v krmné kvalitě.
DROMOS, TIGUAN a novinky BONANZA a ELIXER, to jsou zástupci této kategorie odrůd.

DROMOS jako neoficiální kontrola pro krmné odrůdy má svojí jedinečnost a nezastupitelnost v krmné kvalitě. Na kuřatech a hodnotě efektivnosti výkrmu to dokazuje již řadu let. Novinka BONANZA je jedna z nejmrazuvdornějších odrůd. Oceníte špičkový výnos zrn (stejný šlechtitel jako TOBAK) U odrůdy BONANZA lze očekávat obdobnou krmnou kvalitu jakou u DROMOSU. ELIXER jako jedna ze tří nejvýnosnějších odrůd v Německu a jako jediná odrůda z EU katalogu nachází vícero uplatnění. Pro krmné účely, pro pšeničné pivo a díky nízkému obsahu dusíku, Zelenyho testu a specifické skladně lepku a škrobu lze očekávat jeho uplatnění také jako pečivárenská odrůda.

Lze předpokládat, že každý český farmář si jistě z této skupinu doporučených odrůd pšenice ozimé SU vytvoří své nejlepší portfolio pro zásev 2016. Kvalitní certifikované osivo zmíněných odrůd zakoupíte u všech významných osivářských firem v ČR.

DOPORUČENÉ ODRŮDY POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE OZIMÉ SU PRO 2016.
TOBAK, RIVERO 30 %
PATRAS 20 %
GENIUS 20 %
RUMOR 10 %
ATHLON, LAVANTUS 10 %
HYBRIDNÍ PŠENICE 10 %