Pšeniceodrůdy Pšenice
0
+
++
DROMOS - Lepší krmnou pšenici nenajdete.

Kvalitní krmná směs, zejména pro drůbež a prasata, by měla být vyrobena z pšenice, která je k těmto účelům vhodná. Výrobce by tedy měl upřednostnit KRMNOU PŠENICI.

Co je to ale KRMNÁ PŠENICE?

Pro mnohé je to odpad a zadina po přečištění potravinářské pšenice. Nebo je to pšenice, která v nějakém parametru nesplňuje kategorii potraviny. Získá tak ale chovatel nejvhodnější krmivo? K nalezení odpovědi na tuto otázku pěstiteli či chovateli nepomůže bohužel ani žádná ročenka, bulletin či podobné zdroje informací. Oficiální hodnocení krmné kvality pšenice totiž neexistuje. V České republice a vlastně i v Evropě se pšenice hodnotí zařazením do kategorií pekařských (E, A, B), ostatních (C) a v některých státech navíc pečivárenských (K). Do kategorie ostatních (C) jsou však zařazeny i pšenice teoreticky vhodné pro krmné účely. V poslední době se většina krmivářů a odborníků na chov hospodářských zvířat pomalu sjednocuje v základních názorech a faktech, co by měla daná krmná pšenice splňovat a které parametry by měla či neměla mít.

Zřejmě k nejdůležitějším hodnoceným parametrům bude patřit např.: obsah škrobu, tuku, minerálních látek, bílkovin a hlavně skladba bílkovin, tedy kvantitativní a zejména kvalitativní složení, tedy zastoupení důležitých aminokyselin.

Přestože jsou aplikovány různé laboratorní metody pro testování krmné kvality pšenice a další se vyvíjejí a zdokonalují, nejpřesnější asi bude testování přímo na hospodářských zvířatech. Toto testování je však nesmírně náročné pracovně, organizačně a zejména finančně. Proto se z počátku přistoupilo k testování na potkanech. V posledních letech se přešlo na testování krmné pšenice na kuřecích brojlerech.

Hmatatelné výsledky hodnocení krmné kvality

Tři významné šlechtitelské firmy působící na českém trhu, včetně firmy SAATEN-UNION, již více než 12 let společně provádí hodnocení svých odrůd pšenice ozimé na tzv. „krmnou kvalitu“. Hlavním organizátorem této dlouholeté spolupráce je firma ZZN Pelhřimov, která pak na základě těchto výsledků vybírá vhodné odrůdy pro výrobu kvalitních krmných směsí.

Testované odrůdy pšenice ozimé se vysejí na jednom pozemku a je na nich provedena shodná agrotechnika. Ve stejném termínu jsou tyto odrůdy sklizeny a jednotlivě uskladněny. V laboratořích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsou pak jednotlivé odrůdy analyzovány. Z každé odrůdy je pak vyrobena směs BR1–3, a ta je testována na brojlerových kuřatech v Mezinárodní testační stanici v Ústrašicích. Zde je hodnocen přírůstek a konečná váha brojlerů, celková spotřeba krmiva a případné úhyny. Z těchto výsledků je pak vypočítán tzv. Index efektivnosti výkrmu (IEV). Tato číselná hodnota vypovídá o (ne)vhodnosti dané odrůdy pšenice ozimé pro krmné účely. Čím vyšší hodnota, tím lépe

DROMOS již několik let skutečně špičkou

Odrůda DROMOS byla do těchto krmných testů zařazena již v roce 2007. S výjimkou ročníku, kdy vlivem velmi nepříznivého počasí v závěru vegetace nemohly být vzorky žádné odrůdy vyhodnoceny, se odrůda DROMOS dostala na přední příčky v hodnocení krmné kvality. Jak v laboratorních hodnoceních, tak i na kuřatech prokázala, že patří mezi velmi malé množství odrůd, které můžeme označit jako KRMNÉ ODRŮDY. Obdobné výsledky nyní prokazuje již několik let po sobě odrůda TIGUAN.

Velmi příjemným zjištěním je, že novinka BONANZA, která by měla v budoucnu odrůdu DROMOS nahradit, po prvním roce zkoušení prokázala naprosto shodné excelentní výsledky v krmných testech.

Ing. Luděk Novotný
SAATEN - UNION CZ s.r.o.