odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Doporučená technologie pěstování hybridní pšenice.

Správné založení porostu je jistě základem pro úspěšné pěstování každé plodiny. U hybridní pšenice to platí dvojnásob a to proto, že množství vysetého osiva dle termínu setí je velmi nízké. Abychom zajistili vzejití každého semínka, je klíčové mít perfektně připravený pozemek s ideálním seťovým lůžkem, precizně seřízený secí stroj a v neposlední řadě zkušeného pracovníka, který bude setbu provádět.

ZALOŽENÍ POROSTU HYBRIDNÍ PŠENICE

Správné založení porostu je jistě základem pro úspěšné pěstování každé plodiny. U hybridní pšenice to platí dvojnásob a to proto, že množství vysetého osiva dle termínu setí je velmi nízké: v rozpětí 0,9 – 2,0 MKS (35 – 90 kg/ha). Abychom zajistili vzejití každého semínka, je klíčové mít perfektně připravený pozemek s ideálním seťovým lůžkem, precizně seřízený secí stroj a v neposlední řadě zkušeného pracovníka, který bude setbu provádět. Obecně platí pro termín setí: raději dříve než později, avšak nemusí to být vždy pravidlem. Vývoj a odnožování hybridní pšenice na podzim a na jaře je odlišné od konvenční pšenice.

Konvenční odrůdy většinou odnožují z 2/3 na podzim a 1/3 na jaře. Hybridní pšenice pouze z 1/3 až 1/2 na podzim. Proto trochu pozdnější termín setí neznamená žádné drama ve vývoji na jaře. Předseťové hnojení dusíkem již na podzim v amidické či amonné formě v dávce 20 – 30 kg N/ha přispívá společně s aplikací 0,5 – 0,7 l CCC a 500 g Mn v BBCH 14 – 21 k založení silného kořene a plně vyvinutých odnoží.

HNOJENÍ N A REGULACE HYBRIDNÍ PŠENICE

Při utváření porostu hybridní pšenice by mělo být cílem dosažení 700 – 850 klasů/m2 dle pěstovaného hybridu. Při výsevku 0,9 – 2,0 MKS a vysoké odnožovací schopnosti by to mělo být velmi snadné. Při časné jarní inventarizaci spočítáme počet přezimovaných životaschopných rostlin a jejich plně vyvinuté odnože. Hybridní pšenice přechází do fáze sloupkování trochu později, a proto v případě řídkých porostů můžeme ještě podpořit odnožování zbrzděním syntézy giberelinů, auxinů a případně jejich oxidaci kombinací CCC 0,5 – 1,0 l/ha a mikroprvku Mn 250 – 500 g.

Při pěstování hybridní pšenice s vysokou intenzitou hnojení je třeba dbát na vhodně zvolenou regulaci proti poléhání. Na trhu je dnes k dispozici mnoho regulátorů. Některé je také možno různě kombinovat. Ošetření proti poléhání hybridní pšenice se nijak zvlášť neliší od vysoce intenzivních špičkových konvenčních odrůd (např. TOBAK, ELIXER, RUMOR). Produkční hnojení N musí vycházet z faktu, že hybridní pšenice tvoří dlouhý klas a že má schopnost zakládat mimořádně vysoký počet zrn v klase. Proto v žádném případě pěstitel nesmí umožnit hladové období ve fázi přechodu z odnožování do sloupkování BBCH 29 – 31. V tomto období se zakládají klásky a jakýkoliv stres a zejména nedostatek přístupných živin by zbytečně zkrácením klasu ubíral na tíženém výnose. Na podporu a udržení fertilních odnoží a zachování počtu zrn v klase je pak směřována druhá produkční fáze hnojení ve fázi BBCH 32 – 36. Při pěstování hybridů určených pro pekařské využití je pak třeba vhodně provést i kvalitativní hnojení v množství 30 % z celkového normativu dusíku. Ostatní ochrana a ošetření jsou shodná s konvenčními odrůdami pšenice ozimé.

Doporučené rozdělení dávek dusíku pro hybridní pšenice
Odrůda Regenerační
EC 21–25
1. Produkční
EC 29–31
2. Produkční
EC 32–35
Kvalitativní
EC 49–51
HYMACK 30 % 20 % 20 % 30 %
HYLAND 40 % 30 % 30 %
HYBERY 30 % 20 % 20 % 30 %
HYWIN 30 % 20 % 20 % 30 %
HYFI 30 % 20 % 20 % 30 %