Přehled odrůd

Triticale ozimé
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

CLAUDIUS Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání
Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
 
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Pekařská kvalita
Podíl předního zrna
Odolnost k chorobám
Padlí travní list
Padlí travní klas
Rez žitná
Braničnatky klasu
Fusaria klasu
Listová skvrnitost
Rez plevová
Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Výsevek
Rané setí
Optimální podmínky
Vhodnost po obilovině

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

CLAUDIUS - výnos.jpg
CLAUDIUS - výnos.jpg

ÚKZÚZ Brno 2015, Výnos zrna 2012 – 14, srovnáno na průměr kontrolních odrůd Agostino, Tulus, SW Talentro, průměr ošetřené a neošetřené varianty.

CLAUDIUS – špičkový výnos zrna (t)