Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUSETTA S 220 Z 230

Siláž, Zrno, Bioplyn


Plasticita, stabilita, flexibilita.
  • špičkový výnos kvalitní silážní hmoty
  • vhodný také na studená, vlhká stanoviště, těžké půdy
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
  • velmi vzrůstný hybrid s bohatým olistěním
SUSETTA je nový velmi raný dvouliniový hybrid disponující mimořádnou plasticitou v různých půdních podmínkách. Neoddiskutovatelnou vlastností je tolerance vlhkých a chladných stanovišť a těžkých půd. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Za dobrých vláhových podmínek dorůstá výšky přes 3 metry (ÚKZÚZ 2016: 313 cm). Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je hybridem vhodným na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností vůči fuzariózám palic (8,3). SUSETTA byla úspěšně registrována v ČR na základě výsledků ze suchého roku 2015 a pro pěstitele výborného roku 2016. O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015–2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je mimořádně plastický hybrid dosahující mezinárodně výborných výsledků na siláž i na zrno.

Špičkový výnos hmoty
v kombinaci se středně vysokým obsahem škrobu, středně vysokou stravitelností organické hmoty a střední stravitelností vlákniny jsou zárukou kvalitní siláže pro krmné účely a bioplyn. Rostliny SUSETTA také vykazují dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně. V případě dostatku siláže můžete SUSETTU sklidit na zrno. SUSETTA byla v ČR ověřena také na produkci zrna s průměrným výnosem v suchém roce 2015 9,2 t/ha (100,1 %) a 2016 13,3 t/ha (101,5 %) (ÚKZÚZ 2015–2016).
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.