Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUNSET DS1469C S 300


  • SUNSET
Zlepšovatel kvality siláží!
  • mimořádný vzrůst přes 3,5 m
  • velmi vysoký obsah škrobu 37,7 %
  • vynikající stravitelnost organické hmoty 69,4 %
  • stabilní kvalita siláže pro krmné účely a BPS
SUNSET je nový tříliniový hybrid, který je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin s velmi vysokým obsahem škrobu. SUNSET často dosahuje výšky porostu přes 3,5 m. V průběhu registračního řízení ÚKZÚZ 2014–15 dosáhl průměrné výšky 283 cm a stal se tak vůbec nejvyšším středně-pozdním hybridem. SUNSET výborně narostl v obou letech zkoušení, přičemž byl testován v pěstitelsky velmi dobrém ročníku 2014 (průměrná výška 283,4 cm) a extrémně suchém roce 2015, kdy dosáhl průměrné výšky 282,3 cm. Jedná se tedy o velmi vzrůstný a stabilní hybrid.

Není příliš mnoho hybridů, které dokáží vyprodukovat vedle vysokého množství zelené hmoty také vysoký objem zrna, které zajištuje velmi vysoký obsah škrobu. V případě SUNSET se to šlechtiteli povedlo! SUNSET dosáhl průměrného obsahu škrobu 37,7 %, což je 109 % na kontrolní odrůdy (ÚKZÚZ 2014/15)! Vysoko nasazenou laťku z roku 2014 (obsah škrobu 40,9 %) potvrdil také ve velmi suchém roce 2015, kdy dosáhl velmi vysokého obsahu škrobu 34,5 %. Zárukou vysokého obsahu škrobu je velmi časné nalévání palic. SUNSET dosahuje vysoké stravitelnosti organické hmoty ELOS 69,4 %. Vzrůst hybridu, olistění a velikost palic jsou vedle počtu rostlin základním výnosotvorným prvkem siláže. SUNSET je mimořádně vzrůstný, bohatě olistěný a tvoří velké palice typem zrna mezityp až zub s velmi vysokým počtem řad. Také v suchém roce 2015 velmi dobře dozrňoval. SUNSET dosahuje vysokého výnosu hmoty při špičkových ukazatelích obsahu škrobu a stravitelnosti organické hmoty. SUNSET disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu, což potvrdil výnosy a obsahem škrobu v suchém roce 2015. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SUNSET – špičková kvalita siláže
SUNSET – špičková kvalita siláže

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, SRS


SUNSET – vysoký výnos i sušina!
SUNSET – vysoký výnos i sušina!

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, SPS H1–H8: ATLETICO; FUTURIXX; PESANDOR; LG30311; CODISCAN; RIVOXX; EXXOTIKA; RGT LUXXIDA