Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2017
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURPRIME DS1460C S 280


  • Surpime Čáslav3.jpg
Středně raný obr!
  • velmi vysoký výnos hmoty i v suchu 2015 (107 %)
  • špičková odolnost suchu (7,6)
  • stabilita výnosu!
  • nejvyšší hybrid SRS ÚKZÚZ
SURPRAJM je nový tříliniový hybrid s plnou výbavou do sucha! V registračním řízení ÚKZÚZ 2014–15 byla odolnost vůči suchu SURPRAJM ohodnocena známkou 7,6, což je nejvyšší udělené hodnocení. A není to pouze bodové ohodnocení, které dokazuje suchovzdornost. SURPRAJM je se svojí průměrnou výškou 284 cm nejvyšším hybridem středně raného sortimentu ÚKZÚZ, přičemž i v suchém roce 2015 dorůstal výšky přes 3 m! Při pěstování na vláhově a živinově dobrých půdách dorůstá při základní technologii pěstování výšky přes 3,5 m.

Odolnost vůči suchu potvrdil SURPRAJM také vysokým výnosem (ÚKZÚZ 2014–15):
• výnos suché hmoty 18,04 t/ha (102,4 %)
• výnos zelené hmoty 57,13 t/ha (105,5 %)


Ve velmi suchém roce 2015 SURPRAJM dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 107 % (46,5 t/ha)! Přičemž v pěstitelsky velmi dobrém roce 2014 dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 105 % (67,8 t/ha).

Vedle špičkového výnosu hmoty SURPRAJM disponuje také velmi dobrou kvalitou siláže (ÚKZÚZ 2014–15):
• obsah škrobu středně vysoký (30,6 %) až vysoký (35,5 %) 
• stravitelnost organické hmoty ELOS středně vysoká (66,5 %) až vysoká (69,6 %)


Počáteční vývoj hybridu je velmi rychlý (8,3), odolnost vůči chladu vysoká (6,8) a odolnost vůči suchu velmi vysoká (7,6). Vedle velmi vysokého vzrůstu je SURPRAJM také bohatě olistěn, tvoří velké, skvěle dozrňující palice s vysokým počtem řad. Typem zrna je to mezityp až fl int. Vzhledem ke špičkovým výnosům hmoty a kvalitě siláže je SURPRAJM ideálním hybridem na siláž a pro bioplynové stanice.
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SURPRIME – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku
SURPRIME – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, SRS