Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURPRIME DS1460C S 280


  • Surpime Čáslav3.jpg
Středně raný obr!
  • velmi vysoký výnos hmoty i v suchu 2015 (107 %)
  • špičková odolnost suchu (7,6)
  • stabilita výnosu!
  • nejvyšší hybrid SRS ÚKZÚZ
SURPRAJM je nový tříliniový hybrid s plnou výbavou do sucha! V registračním řízení ÚKZÚZ 2014–15 byla odolnost vůči suchu SURPRAJM ohodnocena známkou 7,6, což je nejvyšší udělené hodnocení. A není to pouze bodové ohodnocení, které dokazuje suchovzdornost. SURPRAJM je se svojí průměrnou výškou 284 cm nejvyšším hybridem středně raného sortimentu ÚKZÚZ, přičemž i v suchém roce 2015 dorůstal výšky přes 3 m! Při pěstování na vláhově a živinově dobrých půdách dorůstá při základní technologii pěstování výšky přes 3,5 m.

Odolnost vůči suchu potvrdil SURPRAJM také vysokým výnosem (ÚKZÚZ 2014–15):
• výnos suché hmoty 18,04 t/ha (102,4 %)
• výnos zelené hmoty 57,13 t/ha (105,5 %)


Ve velmi suchém roce 2015 SURPRAJM dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 107 % (46,5 t/ha)! Přičemž v pěstitelsky velmi dobrém roce 2014 dosáhl velmi vysokého výnosu siláže 105 % (67,8 t/ha).

Vedle špičkového výnosu hmoty SURPRAJM disponuje také velmi dobrou kvalitou siláže (ÚKZÚZ 2014–15):
• obsah škrobu středně vysoký (30,6 %) až vysoký (35,5 %) 
• stravitelnost organické hmoty ELOS středně vysoká (66,5 %) až vysoká (69,6 %)


Počáteční vývoj hybridu je velmi rychlý (8,3), odolnost vůči chladu vysoká (6,8) a odolnost vůči suchu velmi vysoká (7,6). Vedle velmi vysokého vzrůstu je SURPRAJM také bohatě olistěn, tvoří velké, skvěle dozrňující palice s vysokým počtem řad. Typem zrna je to mezityp až fl int. Vzhledem ke špičkovým výnosům hmoty a kvalitě siláže je SURPRAJM ideálním hybridem na siláž a pro bioplynové stanice.
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SURPRIME – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku
SURPRIME – velmi vysoký výnos siláže i v suchém ročníku

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, SRS