Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2017
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUDOR DS0471B S 240 Z 260


  • SUDOR
Vynikající výnosy, stabilní výkony.
  • velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem hmoty a vysokým obsahem škrobu
  • univerzální využití siláže – výživa skotu i bioplyn
  • vynikající reakce na intenzitu
  • špičkový výnos suchého zrna typu zub
  • zdravé klasy
Hybrid SUDOR je typický velmi vzrůstnými rostlinami dosahujícími velmi vysokého výnosu suché i silážní hmoty. V prvním roce zkoušek na ÚKZÚZ to prokázal výškou 299 cm, jako nejvyšší hybrid v porovnání se všemi kontrolami. Dle výsledků šlechtitele se hybrid SUDOR vyznačuje mimořádnou stres-tolerancí. To také potvrdil ve zkouškách na ÚKZÚZ. Má sice pozvolný počáteční růst, ale zato mimořádnou odolnost k přísuškům a chladu v průběhu vegetace. Mimořádnou odolnost suchu potvrdil v roce 2015, viz graf a tabulky.

SUDOR NA SILÁŽ
SUDOR je ideálním hybridem pro pěstitele, kteří chtějí velmi vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže pro středně až vysokoprodukční stádo. SUDOR poskytuje mimořádný výnos siláže s vysokým poměrem zrna k ostatní hmotě, vysoký obsah škrobu a velmi dobrou stravitelnost organické hmoty a vlákniny. Vhodný výsevek je 85–90 tis. jedinců na ha.

JEDINEČNÝ SUDOR NA ZRNO
Po prvním roce státních zkoušek v ČR se SUDOR umístil na 1. místě ve výnose suchého zrna s výnosem 14,95 tuny/ha v porovnání na kontroly, což značí úctyhodných 105,6 %. Svoje kvality potvrdil i v roce 2012. Po dvouletém registračním zkoušení ÚKZÚZ dosáhl výnosu zrna 106,4 %. V excelentních výkonech SUDOR pokračuje i v následujících letech, viz graf a tabulky. Typem zrna je to zub se střední až vyšší HTZ. Doporučený výsevek je 75–80 tis. jedinců na hektar.

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SUDOR – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech
SUDOR – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, RZ


SUDOR: poloprovozní pokusy na siláž EXTRÉMNÍ SUCHO 2015
SUDOR: poloprovozní pokusy na siláž EXTRÉMNÍ SUCHO 2015

Zdroj: poloprovozní pokusy, ČR 2015


SUDOR – excelentní výnos zrna
SUDOR – excelentní výnos zrna

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011–2015