Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUDOR DS0471B S 240 Z 260


  • SUDOR
Vynikající výnosy, stabilní výkony.
  • velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem hmoty a vysokým obsahem škrobu
  • univerzální využití siláže – výživa skotu i bioplyn
  • vynikající reakce na intenzitu
  • špičkový výnos suchého zrna typu zub
  • zdravé klasy
Hybrid SUDOR je typický velmi vzrůstnými rostlinami dosahujícími velmi vysokého výnosu suché i silážní hmoty. V prvním roce zkoušek na ÚKZÚZ to prokázal výškou 299 cm, jako nejvyšší hybrid v porovnání se všemi kontrolami. Dle výsledků šlechtitele se hybrid SUDOR vyznačuje mimořádnou stres-tolerancí. To také potvrdil ve zkouškách na ÚKZÚZ. Má sice pozvolný počáteční růst, ale zato mimořádnou odolnost k přísuškům a chladu v průběhu vegetace. Mimořádnou odolnost suchu potvrdil v roce 2015, viz graf a tabulky.

SUDOR NA SILÁŽ
SUDOR je ideálním hybridem pro pěstitele, kteří chtějí velmi vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže pro středně až vysokoprodukční stádo. SUDOR poskytuje mimořádný výnos siláže s vysokým poměrem zrna k ostatní hmotě, vysoký obsah škrobu a velmi dobrou stravitelnost organické hmoty a vlákniny. Vhodný výsevek je 85–90 tis. jedinců na ha.

JEDINEČNÝ SUDOR NA ZRNO
Po prvním roce státních zkoušek v ČR se SUDOR umístil na 1. místě ve výnose suchého zrna s výnosem 14,95 tuny/ha v porovnání na kontroly, což značí úctyhodných 105,6 %. Svoje kvality potvrdil i v roce 2012. Po dvouletém registračním zkoušení ÚKZÚZ dosáhl výnosu zrna 106,4 %. V excelentních výkonech SUDOR pokračuje i v následujících letech, viz graf a tabulky. Typem zrna je to zub se střední až vyšší HTZ. Doporučený výsevek je 75–80 tis. jedinců na hektar.

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SUDOR – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech
SUDOR – špičkový výnos suchého zrna i v suchých letech

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, RZ


SUDOR: poloprovozní pokusy na siláž EXTRÉMNÍ SUCHO 2015
SUDOR: poloprovozní pokusy na siláž EXTRÉMNÍ SUCHO 2015

Zdroj: poloprovozní pokusy, ČR 2015


SUDOR – excelentní výnos zrna
SUDOR – excelentní výnos zrna

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011–2015