Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SALAMANCA Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Zrání
Přezimování
 
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ
Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby
Padlí hrachu
Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Výsevek
Optimální podmínky


Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ideální sestava luskovinoobilné směsky