Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

OZON Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání
Přezimování
 
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch
Odolnost k chorobám
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná
Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsevek
Rané setí
Pozdní setíPotřeba růstových regulátorů


Fungicidní ošetření

Vhodnost po obilovině


Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

OZON a POSEIDON – nejvýnosnější registrované ovsy
OZON a POSEIDON – nejvýnosnější registrované ovsy

ÚKZÚZ 2013–15, výnos zrna 2013–15, tříletý průměr, registrované odrůdy


Ideální sestava luskovinoobilné směsky
Ideální sestava luskovinoobilné směsky