Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

VENDELA dvouřadý

Sladovnický ječmen, Krmný ječmen


  • 12002Vendela.JPG
Špičkový výkon pro České pivo.
  • Špičkový výnos předního zrna
  • Doporučeno pro „České pivo”
  • Zdravý porost až do sklizně
  • Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám
VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická odrůda ječmene jarního dosahující každoročně vynikajících výsledků ve všech výrobních oblastech pěstování. VENDELA je středně raná odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je stabilně dobrý až velmi dobrý. Díky tomu dosahuje výtečných výsledků i v neošetřené variantě pěstování. Všechny sladovnické parametry této výnosné odrůdy odpovídají požadavkům pro produkci sladu/piva s chráněným zeměpisným označením ČESKÉ PIVO.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
Vynikající výnos zrna, sladovnická kvalita odpovídající požadavkům pro „ČESKÉ PIVO”, stabilně dobrý zdravotní stav a vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám, to vše jsou vlastnosti moderní odrůdy VENDELA, které každému pěstiteli otevírají cestu k vyšší rentabilitě pěstování.

KRMNÁ HODNOTA JEČMENE
Na rozdíl od pšenice ozimé, kde je již dnes možné alespoň částečně určit parametry, které se podílí menší či větší měrou na krmné kvalitě, je u ječmene velmi složité stanovit jeho krmnou hodnotu. Zcela jistě však mezi oceňované parametry bude patřit kromě výnosu i hmotnost tisíce zrn, resp. podíl předního zrna, obsah škrobu, obsah bílkovin či podíl aminokyselin (např. Lysin, Methionin, atd.). Stejně tak je pro krmné účely podstatné, aby byla daná odrůda vyzbrojena určitou mírou odolností proti chorobám, zejména proti fuzariím v klase.

VENDELA PRO KRMNÉ ÚČELY
Na prvním místě je pro pěstitele důležitý výnos. Odrůda VENDELA tento požadavek splňuje na jedničku s hvězdičkou. Vynikající výnosy za tři roky státních zkoušek v ošetřené variantě 107,2 % a v neošetřené variantě pak 105,3 % jsou toho jasným důkazem. VENDELA má však současně vysoký podíl předního zrna – v tříletém průměru 93 %. Hmotnost tisíce zrn se pohybuje okolo 47 g. Zdravotní stav odrůdy VENDELA lze hodnotit jako stabilně dobrý. Odolnost k fuzáriím v klase je na hodnotě 6,8. Předností pro pěstitele odrůdy VENDELA je také její plastičnost a vysoká míra tolerance k různým půdně klimatickým podmínkám. Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání
Přezimování
 
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna
Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Neparazitické skvrny
Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsevek
Rané setí
Pozdní setí

Vhodnost po obilovině


Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

VENDELA – Špičkový výnos i v intenzivním pěstování
VENDELA – Špičkový výnos i v intenzivním pěstování

ÚKZÚZ 2015–16, Ječmen jarní, 3. rok + SDO,*kontroly